Nieuw eindbod cao Betonproductenindustrie

Op 9 december hebben werkgevers ons een hernieuwd eindbod gestuurd. Lees het in de bijlage. Wij beoordelen het nog steeds als onvoldoende om überhaupt te kunnen spreken van een resultaat. Het woord is echter aan de leden om een uitspraak te doen over het hernieuwde eindbod.
Wat vooraf ging
Op 22 november hebben wij jullie geschreven over de ontwikkelingen aan de cao tafel. Na maanden van onderhandelen was het duidelijk geworden dat er onvoldoende ruimte was om te komen tot een resultaat. De werkgevers hebben gemeend een eindbod op tafel te leggen. Dit bod hebben wij jullie gestuurd met onze nieuwsbrief en de uitnodiging om naar één van de regiobijeenkomsten te komen om te kunnen stemmen over het eindbod.
En toen kregen wij op 9 december een hernieuwd eindbod.

Ledenvergaderingen
De vergaderingen en het proces gaan door zoals eerder gemeld, hieronder nog een keer de data en plaatsen van de vergaderingen die nog op de rit staan. Daar waar we al geweest zijn, zullen wij de leden opnieuw in de gelegenheid stellen om hun oordeel te geven over het hernieuwde eindbod.  

12 december: Vakbondshuis FNV, Gotlandstraat 2a,  7418AZ Deventer, 19.00 uur

16 december: Vakbondshuis FNV, Derkinderenstraat 2,  1062DB Amsterdam,19.00 uur

18 december: Vakbondshuis FNV, Varrolaan 100, 3584BW Utrecht, 19.00 uur

Naast deze ledenvergaderingen vinden er ook op bedrijven ledenvergaderingen plaats, deze gaan gewoon door, zie daarvoor de interne informatie van onze kaderleden.  
Wij willen op zoveel mogelijk plaatsen tekst en uitleg geven over de situatie, als jij hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met ondergetekende voor het maken van een afspraak.

Ook namens Arend van de Burg, kaderlid cao commissie.

Willem Timmer
bestuurder CNV Vakmensen
E.: w.timmer@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 20 29 57

 

Downloads