Ledenvergaderingen resultaat cao Owens Illinois

Afgelopen donderdag 13 april vond het laatste gesprek plaats met werkgevers over de nieuwe cao Owens Illinois 2023-2024. De onderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot een onderhandelingsresultaat.

Onderhandelingsresultaat cao Owens Illinois

De hoofdpunten van het resultaat zijn:

  1. de looptijd van de cao is van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.
  2. Per 1 april een structurele loonsverhoging van 10%.
  3. In januari 2024 een eenmalige netto-uitkering van €250.
  4. De WGA-gedifferentieerde premie wordt in de looptijd van de cao door werkgever betaald.
  5. De fiscale verrekening van de vakbondscontributie wordt in de looptijd van deze cao voortgezet.
  6. De werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties wordt in de looptijd van deze cao gecontinueerd.

Stemming door de leden

Het onderhandelingsresultaat wordt positief aan onze leden voorgelegd. Daarom gaan wij als vakbonden in gesprek met onze leden in een tweetal ledenbijeenkomsten. We zien jullie dan ook graag op één van de ledenbijeenkomsten in Maastricht of in Leerdam. Tijdens de vergadering kun je je stem uitbrengen. 

Ledenbijeenkomsten 21 april Maastricht en 25 april Leerdam

Maastricht
Datum: 21 april
Tijden:
14.00 uur of 
15.15 uur of
16.30 uur. 

Leerdam
Datum: 25 april
Tijden:
13.00 uur of
14.00 uur of
16.15 uur

Meepraten over je eigen cao

Wil jij graag meepraten over de cao-onderhandelingen, eventuele vragen stellen en/of jouw mening of tips geven. Neem dan contact met mij op of ga naar de cao-pagina Cao Owens Illinois | CNV Vakmensen

Ruud Hövelings, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 8188 4556 / r.hovelings@cnvvakmensen.nl

 

 

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error