leden stemmen in met onderhandelingsresultaat Vlakglas

Nadat het eindbod eerder door de leden was verworpen hebben we op 28 februari opnieuw onderhandeld met de werkgeversdelegatie voor de Vlakglas. Dit heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat dat we ter stemming aan jullie hebben voorgelegd.

Uitkomst stemming
De leden hebben met ruime meerderheid namelijk 80% voor het onderhandelingsresultaat gestemd. Daarbij zijn er wel nog aantal kanttekeningen gemaakt door leden, deze aandachtspunten nemen we mee in de volgende onderhandelingen.

Ook de leden van FNV zijn akkoord met het bereikte onderhandelingsresultaat. Daarmee is de nieuwe cao een feit. De afgesproken resultaten uit het onderhandelingsresultaat worden verwerkt in de cao tekst en zodra deze akkoord is wordt die op de website geplaatst en kun je hem terugvinden op de cao pagina Vlakglas

Uitbetaling overeengekomen salarisverhoging
Ik heb de uitkomst van de stemming aan de werkgeversdelegatie doorgegeven. Er is toegezegd om te kijken wat mogelijk is om de gemaakte afspraken nog mee te laten gaan met de salarisbetalingen voor deze maand, dat zal niet in alle gevallen lukken en dan zal de salariscorrectie met ingang van april met terugwerkende kracht worden verwerkt. 

Vierdaagse werkweek
Zoals overeengekomen kunnen de werknemers die voldoen aan de criteria met ingang van dit jaar gebruik maken van de vierdaagse werkweek. Als je meer daarover wilt weten en je wilt inzicht over de gevolgen voor bijvoorbeeld je inkomsten als je gebruik maakt van de regeling neem dan contact op met de HR afdeling bij de werkgever en wacht daar niet te lang mee. In de bijlage tref je nogmaals het onderhandelingsresultaat aan met daarin ook de uitwerking van de gemaakte afspraken. Mocht dit problemen geven laat het dan aan mij weten, dan ga ik daarover in overleg met de werkgever. 

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie aan de onderhandelingsdelegatie hebben gegeven en ik wil ook de kaderleden die als klankbord hebben gefungeerd bedanken voor hun inzet in dit cao-traject. Zonder jullie allen was dit resultaat er zeker niet gekomen. 

Voor nu een goede avond en bij vragen of opmerkingen neem dan zeker contact met me op. 

Vriendelijke groet, 

Hank Oomkes
Onderhandelaar CNV Vakmensen

m: 06 5160 2057
e: h.oomkes@cnvvakmensen.nl