Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat Vlakglas

Op 1 november is er tijdens de onderhandelingen met de werkgevers een onderhandelingsresultaat bereikt voor de sector cao Vlakglas. Deze hebben we aan jullie voorgelegd ter stemming, tot afgelopen dinsdag kon er worden gestemd over dit resultaat.

De uitkomst van de stemming is dat de CNV leden in meerderheid voor het onderhandelingsresultaat hebben gestemd. Daarmee kunnen we als CNV Vakmensen de werkgeversdelegatie informeren dat de achterban akkoord is met het resultaat. Inmiddels is duidelijk dat ook de leden van FNV voor het onderhandelingsresultaat hebben gestemd. Dit betekent dat er met ingang van 1 januari 2023 een nieuwe cao voor jullie tot stand is gekomen, dus voor iedereen werkzaam in de sector Vlakglas.

Goed om de belangrijkste punten uit het akkoord nogmaals te noemen: 

Omgerekend in procenten een forse loonsverhoging

Een vast bedrag van 200 euro dus voor iedereen. Als je dit omrekent naar procenten, gaat het om een forse loonsverhoging. Iemand aan het eind van schaal 4 gaat er bijvoorbeeld zo'n 9% op vooruit. Voor werknemers in lagere schalen is de procentuele loonstijging nog hoger. Werknemers in hogere schalen gaan er procentueel wat minder op vooruit. 

Ook een eenmalige uitkering van 200 euro

Was je op 1 juli 2022 al in dienst? Dan krijg je per 1 januari 2023 ook nog een eenmalige uitkering van 200 euro bruto (voor fulltimers, voor parttimers is dit naar rato).

Andere afspraken

Verder is onder meer afgesproken dat de reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 omhoog gaat naar 21 cent per kilometer. De werkgroep "fit over de finish" gaat naast de al genoemde onderwerpen aan de slag met verschillende onderwerpen: alternatieve feestdagen, ploegentoeslag en de inzet van leerambassadeurs.

We gaan ook kritisch kijken naar de pensioenpremie. Die is maximaal 32%. Als uit de berekeningen van het pensioenfonds blijkt dat er nog ruimte is in de premie, dan zullen we nadere afspraken maken over de besteding hiervan aan de pensioenregeling.

Hoe nu verder?

We zullen de werkgevers informeren over de uitkomst van de stemming. Daarna zal de definitieve cao-tekst worden opgemaakt en zal ook bij het ministerie van SZW het traject rondom de algemeenverbindendverklaring in gang worden gezet. In de komende periode zullen we ook verder gaan met de genoemde onderwerpen in werkgroep "fit over de finish" We zullen de voortgang en uitkomsten van de werkgroep, aan jullie terugkoppelen in volgende nieuwsbrieven. 

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen, ik wil hierbij ook de kaderleden bedanken voor hun betrokkenheid en inzet bij dit cao-traject. 
Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact met me op, je kunt me via de onderstaande gegevens bereiken. 

Vriendelijke groet, 

Hank Oomkes, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5160 2057 | E h.oomkes@cnvvakmensen.nl