laatste kans om te stemmen over het eindbod

Op 15 januari heb je een nieuwsbrief ontvangen om te stemmen over het eindbod dat de werkgevers van de vlakglas hebben uitgebracht. Zoals gezegd leggen we het eindbod negatief aan jullie voor aangezien het te ver achterblijft bij de inzet om te komen tot een onderhandelingsresultaat.

Tot vanavond 23.59 uur heb je de mogelijkheid om nog je stem uit te brengen over het eindbod van de werkgevers in de vlakglas. Je kunt daarvoor gebruik maken van de gegevens die in de mail van 15 januari stonden om dit te kunnen doen.
Als de stemknopen in de mail van 15 januari niet werkt kun je ook je stem uitbrengen via deze link. https://stemmen.cnvvakmensen.nl/ Je kunt dan met je lidnummer en de stemcode alsnog je stem uitbrengen over het eindbod.  

Het eindbod bevat het volgende;

Looptijd
Een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (12 maanden).

Loon
Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee maal verhoogd:
• 1-1-2024 100 euro per maand structureel (part-time naar rato)
• 1-7-2024 2,5% per maand structureel (part-time naar rato) 
Eenmalige uitkering van €350 bruto (naar rato bij part-time), te betalen in december 2024. Voorwaarde is in dienst op 1/1/2024 of eerder en nog in dienst op 31/12/2024. Uitzondering voor medewerkers die gedurende 2024 met pensioen gaan (AOW), zij ontvangen het bedrag naar rato van het aantal maanden dienstverband in 2024. De van toepassing zijnde cao-vergoedingen worden op de hierboven genoemde momenten verhoogd met de genoemde percentages.

Reiskostenvergoeding
Conform artikel 19, lid 1 wordt verhoogd naar €0,23 per kilometer.

Thuiswerkvergoeding
Conform artikel 19, lid 3 wordt verhoogd naar €2,35 netto per dag.

Duurzame inzetbaarheid
Invoering van een 4-daagse werkweek (80% werken, 90% salaris, 100% pensioenopbouw) voor medewerkers vanaf 61 jaar tot de AOW-leeftijd, die minimaal 10 jaar in de sector werkzaam zijn.
Werkgevers leveren een bijdrage van 5 verlofdagen per jaar om in te zetten.

Vakbondsbijdrage
Van €20.000 aan de vakorganisaties gedurende de looptijd van de cao.

Pensioenpremie
Conform eerder opgestelde afspraken voor 2024.

Protocolafspraken
Werkgevers hebben besproken om de werkgroep Fit over de Finish voort te zetten, waarbij de volgende thema's liggen in het gebied rondom verlof- tijdsparen in combinatie met een cafetariamodel, onder andere voor verduurzaming van arbeidsvoorwaarden. Werkgevers hebben voorgesteld om een protocol voor rouwbegeleiding op te stellen.

De loonsverhoging is feitelijk 1,25% over een periode van 12 maanden aangezien de procentuele verhoging pas ingaat op 1 juli aanstaande, De totale loonsverhoging uit op iets meer dan 4% gemiddeld als je het nominale bedrag omrekent naar een percentage. Daarmee blijft het voorstel van de werkgevers ver achter op de inflatie en leidt niet tot een koopkrachtverbetering. 

Morgen maken we de balans op van de stemming en gaan we met de cao commissie overleggen over de uitkomst en horen jullie van ons over het vervolg. 

Hartelijke groet, 

Hank Oomkes
Onderhandelaar CNV Vakmensen

m: 06-5160 2057
e: h.oomkes@cnvvakmensen.nl

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error