Eindelijk Resultaat!

Gisteren hebben we weer een lange dag om tafel gezeten. Deze cao-onderhandelingen kenmerkten zich door pittig en lang te zijn. En ook één waar de wereld veranderde. Waar eerst geen berg te hoog was, zitten we nu in een periode waar fabrieken afschalen.

Onderhandelingsakkoord

Gisteren aan het einde van de middag hebben we een onderhandelingsakkoord bereikt. Wij denken dat we een mooi resultaat hebben bereikt, voor jong en ouder. Ook denken wij dat we met dit resultaat de eerste stappen hebben gezet naar een modernere cao. Wij leggen het positief aan jullie voor; nu is het aan jullie om te stemmen.

In de bijlage treffen jullie het onderhandelingsresultaat. Lees hem goed door. De oplettende lezer ziet dat de start van de cao verschoven is van 1 mei 2023 naar 1 september 2023. De werkgevers gaven aan dat dit qua administratie noodzakelijk was. Hiervoor krijgen werknemers eenmalig €1550,- bruto bij een fulltime arbeidsovereenkomst (naar rato voor parttimers).

De stemmingsperiode zal een maand zijn in verband met de vakantieperiode. Attendeer je collega’s er op dat ze niet vergeten te stemmen.

Het akkoord in het kort

  • 3,5% en €150,00 loonsverhoging structureel.
  • €1550,00 bruto éénmalige uitkering (naar rato voor parttimers).
  • 80-90-100 regeling voor alle werknemers die vallen onder de cao.
  • Geboorteverlof; werkgever vult 5 weken 30% aan naar 100%.
  • 2 dagen extra verlof bij overlijden eerstegraads familieleden, die ook op een later tijdstip opgenomen kunnen worden. 1,5 dag wordt uitgeruild met vrije dagen, die al in de cao stonden, namelijk halve dag burenplicht en priesterwijding.
  • Werkgever betaalt de volledige WGA premie.

Voorbeelden salarisverhoging

Je verdient €2500,00 bruto per maand

Loonsverhoging: 3,5 % = € 87,50 + €150,00 = €237,50 = 9,50 %  totale loonsverhoging
Nieuwe maandsalaris: €2737,50 bruto

Je verdient € 3000,00 bruto per maand

Loonsverhoging: 3,5 % = € 105+ €150,00 = €255,00 = 8,50 %  totale loonsverhoging
Nieuwe maandsalaris: €3255,00 bruto

Niet akkoord 

Mocht het blijken dat de vakbondsleden het akkoord niet goed genoeg vinden, dan hebben we twee opties:

  • Werknemers komen massaal in beweging óf
  • We hebben het komende jaar geen cao.

Vragen 

Hebben jullie vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. Wil je uitleg over de inhoud of het proces dan komen we ook graag langs voor een personeelsbijeenkomst.

Stem voor 21 augustus 2023 door mij te mailen (s.spaargaren@cnvvakmensen.nl) of je VOOR of TEGEN bent. Als je tegen stemt, ook de reden van tegen stemming.

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:

Cao Baksteenindustrie | CNV Vakmensen

We wensen jullie voor nu een fijne zomer!

Mede namens Wim van Rosmalen (kaderlid),

Saskia Spaargaren
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5144 3597
E s.spaargaren@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error