Eindbod cao Kalkzandsteen en Cellenbeton

Eind september hebben wij jullie geïnformeerd over de uitkomst van cao-onderhandelingen. Hierover zouden we, na de cao-commissie gehoord te hebben, de uitkomst een status geven en het aan de leden voorleggen. De kaderleden van zowel CNV als FNV hebben de stand van onderhandelingen als volstrekt onvoldoende bestempeld en dat op basis van de feiten en omstandigheden waarin de sector zich bevindt. Ondanks het feit dat we te maken hebben met de coronacrisis gaat de productie voor een groot gedeelte gewoon door en worden de budgetten in een crisistijd bijna gehaald. Dan kun je niet spreken van slechte economische omstandigheden. De werkgevers zijn uiterst voorzichtig en dat heeft met name te maken met dat de toekomst ongewis is.

Dat de toekomst ongewis is begrijpen wij. Daarom zetten we in op een korte looptijd zodat je bij de onderhandelingen over een nieuwe cao volgend jaar op de dan ontstane situatie kunt inspelen. Voor nu dien je wat de cao-commissies betreft datgene te doen waar de werknemers recht op hebben. Als het goed gaat dienen werknemers ook mee te profiteren.

De kaderleden hebben het resultaat zoals gesteld, als onvoldoende bestempeld en dus zouden wij het voorleggen als eindbod. We hebben de uitkomst van het kaderberaad aan de werkgeversonderhandelingsdelegatie overgebracht. Zij wilde in eigen huis nog bezien of er extra mandaat volgt voordat wij de uitkomst in stemming brengen. Wij hebben op de uitkomst van dit beraad gewacht.

De werkgeversdelegatie heeft ons geïnformeerd, dat de uiterste ruimte die werkgevers te bieden hebben in vergelijking met eerder gedane bod, met 0,25% structureel wordt opgehoogd, maar dan is hun mandaat definitief ingekleurd. Als bijlage treffen jullie het eindbod aan, zodat jullie de exacte tekst en inhoud waarover je kunt stemmen zelf kunt lezen.

Aangezien het nieuwe bod nog steeds ver verwijderd is van wat de cao-commissies als minimaal hebben bestempeld, leggen wij het resultaat van onderhandelingen aan jullie voor als een eindbod. Wij hadden door willen onderhandelen, maar werkgevers geven aan niet meer ruimte te zien dan wat er nu voorligt.

Je kunt uiterlijk donderdag 12 november hier digitaal je stem uitbrengen, waarmee je ons kunt laten weten wat jouw oordeel is. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/steen-en-glas/cao-kalkzandsteen
De nieuwsbrief vind je onderaan de pagina. Hierin staat de link naar de stemming.

Indien je nog vragen hebt dan kun je mij gerust mailen of bellen.

Mede namens onderhandelingsdelegatie Henk Mink en Fred Stoffer,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads