Eén stap vooruit, twee stappen achteruit!

Na de eerste onderhandelingsronde voor de cao Baksteen waren we hoopvol gestemd voor de tweede ronde die op 15 april heeft plaatsgevonden.

Daar waar we de eerste ronde, serieuze stappen hebben gezet om te komen tot een resultaat, is het bij de tweede onderhandelingsronde, met name stilstand geweest en zelfs achteruitgang.
Werkgevers hebben een nieuw voorstel op tafel gelegd en aangegeven, dat zij met onderhandelen niet verder gaan alvorens van ons te horen dat wij hun verslechteringsvoorstellen accepteren.

Met verwijzing naar de vorige nieuwsbrief gaat het om het doorschuiven van leeftijdsbepalingen met een jaar, met andere woorden leeftijdsdagen, overwerkbepalingen, 85% dagen et cetera, zouden met een jaar moeten doorschuiven. Wat ons betreft is dit een verslechtering. En zoals door jullie als achterban duidelijk aan ons is meegegeven, dat jullie dit onacceptabel vinden. Zeker in het licht van het alsmaar verder opschuiven van de pensioendatum. Werknemers moeten gefaciliteerd worden om werkend hun pensioendatum te halen en dit soort voorstellen helpen daar niet bij.

Tijdelijke contracten, de opzegtermijn van 1 jaar oprekken naar 2 jaar, dan na 2 jaar een contract voor onbepaalde tijd.

Aangaande looptijd en loonbod is niets gewijzigd, namelijk voor 16 maanden ligt er een loonbod van 2,5%.

Op 15 april zijn wij verrast met een voorstel, die in de vorige cao tot heel veel commotie heeft geleid. Werkgevers hebben in de vorige cao een voorstel gedaan om de bepalingen verband houdend met overlapdiensten uit de cao te schrappen, onder de argumentatie dat het in de sector niet meer voorkomt. Het blijkt voor te komen en om die reden is het in de cao gebleven. Wederom en dit keer als een belangrijk prioriteit voor de werkgevers. Het moet eruit en anders doen zij geen vervolgstappen zoals eerder gemeld.

Zoals eerder opgemerkt zijn dit geen stappen vooruit maar achteruit. de werknemers in de baksteensector verdienen beter dan zo behandeld te worden.

Verdere verslechtering van ontziemaatregelen is niet uit te leggen aan werknemers, die tientallen jaren fysiek zwaar werk en ook nog onder zware omstandigheden hebben doorgebracht.

De werkgevers hebben aangegeven, dat zij de ontstane situatie, namelijk het feit dat we de verslechteringen niet bij voorbaat accepteren aan de werknemers en werkgevers gaan uitleggen. Wij vragen ons af, wat zij daarmee hopen te bereiken. Misschien denken zij dat jullie het geen probleem vinden om de leeftijdsgebonden artikelen na een verschuiving verleden keer met een jaar, dit nog een keer te doen. In feite binnen een korte periode met twee jaar verslechteren.

Op 20 mei is een nieuwe ronde gepland en tevens ook laatst geplande. Wij durven ons niet meer te wagen aan een voorspelling.

Daar waar er behoefte is van werknemers aan een uitgebreidere toelichting, zijn wij bereid om in de tussentijd naar de bedrijven toe te komen. Hiervoor kun je contact opnemen of een mail sturen naar onderstaand mailadres.

Mede namens FNV-bestuurder Ali Gündüz,

Willem Timmer                                                          
Bestuurder CNV Vakmensen                                                                        
M: 06-51202957                                
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl