Al het nieuws

Definitieve voorstellen cao Betonproducten Industrie

Wij zijn zeer verheugt met de grote respons op onze voorlopige cao voorstellen en de korte enquête. wij zijn daar zeer blij mee. wij gaan alle reactie ook aan de cao tafel bespreken.

U heeft massaal gebruik gemaakt om opmerkingen te maken op de voorlopige voorstellen cao onderhandelingen en de gekoppelde enquête. Namens de cao commissie hartelijk dank daar voor. Als cao commissie hebben wij alle reacties besproken en opgenomen in de voorstellen en de opmerkingen over het verbeteren van de imago van de betonproducten industrie zullen wij bespreken aan de onderhandelingstafel.

Bijgaand treft u de definitieve cao voorstellen van CNV Vakmensen


Voorstel om de sectorale AOW met 2 jaar te vervroegen naar 5 jaar voor AOW is wettelijk niet mogelijk ivm de RVU boete van 52% die er dan extra betaald moet worden. Wij willen gaan voor 3 jaar voor AOW. Ook was er een opmerking van de leden dat dit financieel neutraal moest worden gerealiseerd. Wij zullen ons stinkende best doen aan de onderhandelingstafel. Maar de boete vrijstelling is voor een bedrag € 22.100 bruto per jaar. En de vraag blijft dan ook wie gaat deze betalen? U begrijpt nogal wat hobbels te gaan.


De rest van de opmerkingen die u niet vind in de definitieve voorstellen nemen wij wel mee naar de onderhandelingstafel. Zij zijn niet minder belangrijk. Er blijkt in de sector Betonproducten Industrie veel gewerkt wordt met uitzendkrachten. Bij sommige vestigingen zelfs meer dan 50% van de werknemers zijn uitzend krachten. Dit geeft voor de huidige vaste werknemers een grote verhoging van de werkdruk. Dit vinden wij als cao commissie onaanvaardbaar.

Wij zijn momenteel bezig met het plannen van een aantal onderhandelingsdata. Wanneer er meer informatie is zullen wij u hierover informeren.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Hoor deze graag van u.

Mede namens de cao commissie.
Met vriendelijke groet,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 202 957