De bal is rond, maar de baksteen niet

De onderhandelingen waren vorige week donderdag één van horten en stoten, schorsingen en berekeningen. Het eerste aanbod vanuit werkgeverszijde was behoorlijk mager. Een magere vierdaagse werkweek als ontziemaatregel, reiskostenvergoeding van 21 cent, aanvulling van de uitkering geboorteverlof van 15% en een salarisverhoging van €100,- per maand en 2,5%.

Eindbod werkgever

Na 7 uur schorsen en onderhandelen, hebben we de werkgevers gevraagd wat er nog in het vat zit. Zij kwamen met het bod dat nu voorligt en wat niet voldoet aan de wensenlijst van de leden van de vakbonden. In de bijlage vind je het eindbod van de werkgever, inclusief de uitleg van de vierdaagse werkweek voor werknemers die 6 jaar voor de AOW-leeftijd zijn. Wij vragen jullie om je uit te spreken over dit eindbod van de werkgever.

Stem voor 17 april 

Stemmen kan door VOOR of TEGEN te mailen naar s.spaargaren@cnvvakmensen.nl.
Vermeld hierbij ook je postcode en huisnummer.

Tegenstemmen betekent ook aangeven waar jouw pijnpunt zit én dat je bereid moet zijn om in beweging te komen. 
Zijn er meer mensen die het bod afwijzen dan er akkoord op geven, dan moeten we met z’n allen in beweging gaan komen om tot een beter resultaat te komen. Dan doen we een beroep op jou!

Wil je graag dat we uitleg komen geven bij jou in de fabriek, bel of mail dan! Voor vragen of opmerkingen kan je altijd bellen of whatsappen.

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:  Cao Baksteenindustrie | CNV Vakmensen

Wim van Rosmalen (kaderlid),
Saskia Spaargaren
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5144 3597
E s.spaargaren@cnvvakmensen.nl 


CNV Vakmensen Werkgevers
 1. Looptijd

  Een cao met een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 mei 2023  - 1 mei 2024. Een korte doorlooptijd in verband met de onzekere tijd.

Looptijd van 1 jaar
 1. Loon

  We willen graag naast een goede structurele loonsverhoging in procenten ook een loonsverhoging in centen. Door ook een loonsverhoging in centen af te spreken kunnen we zorgen voor een ruimer salaris voor de werknemers in de lagere schalen. 
  Wij vinden dat een structurele loonsverhoging van 6% en €150,00 bruto per maand recht doet aan de werknemers en de tijd waarin wij leven. 

3,25% en €150,00 (naar rato) bruto per maand

Paar salaris voorbeeld wat dit inhoudt:

Verdien je € 2500,00
€ 81,00 (3,25%) + € 150 =  € 231,00 bruto per maand erbij. Salaris wordt dan €2731,25.
9,25% verhoging in procenten bij elkaar

Verdien je € 3000,00
€ 98,00 (3,25%) + €150 = € 248,00 bruto per maand erbij. Salaris wordt dan 3248,00 bruto per maand
8,25 % verhoging in procenten bij elkaar

 1. 4-daagse werkweek als ontziemaatregel

4-daagse werkweek voor werknemers die 6 jaar voor de AOW-leeftijd zitten, vanaf 1 mei 2023 tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Deze regeling is voor personeel die in de productie zit.

Je kan kiezen tussen de 85% regeling of de 4-daagse werkweek.

Details kun je lezen in de bijlage.

 1. Reiskostenvergoeding

  De reiskostenvergoeding aanpassen op de maximale onbelaste kilometervergoeding, wat in 2023 betekent 21 cent per kilometer

Reiskosten vanaf 1 mei 2023 21 cent per kilometer
 1. Vitaliteitsbudget

  Investeren in de vitaliteit van medewerkers wordt een steeds belangrijker onderdeel van duurzaam HR-beleid. Vitale medewerkers zijn aantoonbaar productiever, verzuimen minder frequent en houden het (vaak zware) werk langer vol. CNV Vakmensen stelt verder voor om een jaarlijks vitaliteitsbudget beschikbaar te maken van € 350,- per jaar voor alle medewerkers van de baksteenindustrie. Dit budget kan onder andere aangewend worden voor:

  - Vergoeden van sportabonnementen/contributie van sportverenigingen;
  - Vergoeden van eenmalige kosten voor deelname aan sportevenementen of de aanschaf van sportartikelen;
  - Vergoeden van gemaakte kosten voor bijv. aanvullend zorgpakket (fysiotherapie); ondersteuning bij een gezonde leefstijl of het kopen van een vrije (herstel)dag
Vitaliteitsbudget wordt besproken in de Werkgroep, om komend jaar te gaan kijken naar een vorm van Eigen Keuze Budget
 1. Rouw

  Veel werknemers krijgen in hun leven te maken met het verlies van hun ouders, partner of kind. Het verlies van een dierbare is soms een schokkende en vaak levensveranderende gebeurtenis. De rouwverwerking na het overlijden van een dierbare is persoonlijk en voor iedereen anders. Omgaan met rouw en rouwverwerking op de werkvloer is dus per definitie maatwerk. In de huidige cao zijn reeds afspraken gemaakt over verlof bij overlijden van een dierbare. Over de periode van rouw is echter nog geen afspraak gemaakt. Graag spreken wij af dat de medewerkers van de Baksteenindustrie, die in de eerste lijn met een overlijden te maken krijgen, de mogelijkheid krijgen om rouwverlof op te nemen. Dit flexibel op te nemen rouwverlof bedraagt maximaal tweemaal de wekelijkse arbeidsduur en wordt opgenomen in het eerste jaar na het overlijden. 

Geen rouwverlof, wel 7 dagen verlof na het overlijden van een eerstegraads familielid.  2 dagen kunnen op een later moment worden gebruikt. Anderhalve andere vrije dagen zijn hiervoor ingeruild, namelijk artikel lid e en g.

(e. priesterwijding en/of professie van zoon, dochter, broer of zuster: gedurende 1 dag en g. in plaatsen waarbij in sterfgevallen de z.g. "burenplicht" bestaat: gedurende 1/2 dag, mits de plichten worden vervuld en hiervoor geen vergoeding wordt ontvangen)
 1. Uitzendkrachten

  Uitzendkrachten zijn, wat CNV Vakmensen betreft, werknemers voor de piek en ziek. Uitzendkrachten/ flexwerkers moeten uiterlijk na 9 maanden in dienst komen bij de werkgever. Daarnaast krijgen flexwerkers/ uitzendkrachten die werken in de Baksteenindustrie dezelfde beloning, rechten en financiële bepalingen als de vaste werknemers oftewel zij volgen de CAO van de baksteen. Werkgevers in de sector willen graag goede werkgevers zijn en wij verwachten dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de wijze waarop ingeleende uitzendkrachten worden behandeld.

In de werkgroep duurzame inzetbaarheid zal ook het onderwerp uitzendkrachten worden besproken
 1. Jonge ouders

  Deze tijd vraagt om andere arbeidsvoorwaarden dan jaren geleden. Wettelijk is er nu geregeld dat de partner een wettelijk aanvullend verlof van 5 weken kan krijgen met 70% loon. Wij willen deze aangevuld zien tot 100% vanuit de werkgever, zonder dat dit gevolgen heeft voor de opbouw van vrije dagen of pensioen. Daarnaast is het moderniseren van artikel 16 in de cao gewenst. 

Werkgever vult geboorteverlof aan tot 100%.
 1. Kantoor

  Het moet mogelijk zijn om hybride te werken als je een kantoorfunctie hebt. Naast het mogelijk maken om te werken thuis en op kantoor, vinden wij dat maximale onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,15 per thuiswerkdag reel is. Het mogelijk maken om te werken thuis, houdt ook in dat de werknemer hierin wordt voorzien met de nodige middelen.

Geen afspraken overgemaakt

 1. Duurzame Inzetbaarheid

  De studiegroep heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de RVU-regeling en het generatiepact. Hier zijn nog niet alle cijfers bekend. Zodra die bekend zijn, nemen we deze regelingen ook mee in dit cao-traject. In verschillende fabrieken zien we een onbalans in werktijden. Willen we zorgen dat alle werknemers gezond hun pensioen halen is, zullen we moeten werken naar een normale werkweek, waar ruimte is voor rust, mantelzorg en privé. Deze zorg begint zodra werknemers hun eerste stap in de sector zetten.

  Duurzame inzetbaarheid betekent ook ruimte voor opleiding en scholing; wij zouden ook hier graag stappen zien in de cao.

 

 

De werkgroep wordt voortgezet, met een paar aanvullende onderwerpen.

 

 1. Vakbondscontributie

  Wij stellen voor dat de fiscale verrekening van de vakbondscontributie wordt voortgezet.
akkoord

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error