concept voorstellenbrief Kalkzandsteen en cellenbeton

Jullie huidige cao is inmiddels verlopen, in aanloop naar de komende cao onderhandelingen is er samen met de leden van de kadergroep een conceptvoorstellenbrief opgesteld.

Nieuwe bestuurder
De kop is er inmiddels af en we zijn een paar weken in 2023. In de afgelopen maanden heb ik samen opgelopen met Willem Timmer, hij gaat namelijk binnenkort genieten van zijn pensioen.Ik neem zijn werkzaamheden als bestuurder over binnen deze sector.Goed om me even kort aan jullie voor te stellen. Ik ben Hank Oomkes, sinds 2019 werkzaam bij CNV als vakbondsbestuurder. Ik ben als bestuurder betrokken bij meerdere bedrijven binnen de industrie en doe daarnaast een aantal sector cao's. Ik woon met mijn gezin in Zwolle en ben ook werkzaam binnen het team van de regio Zwolle/Twente. Zoals gezegd loop ik al een paar maanden mee met de verschillende overleggen die Willem had met de werkgevers zoals rondom de werkgroep. Ik heb dus kennisgemaakt met de betrokkenen van de verschillende bedrijven en de kaderledengroep die actief is binnen de kalkzandsteen en cellenbetonindustrie. Ik zie uit naar een verder kennismaking met jullie in de komende tijd. 

Start cao onderhandelingen kalkzandsteen en cellenbetonindustrie
De reden dat je deze mail ontvangt is dat de cao Kalkzandsteenindustrie en Cellenbetonindustrie is verlopen per 1 januari 2023. De eerste onderhandelingen met jullie werkgever vinden plaats op 6 februari 2023.
.Laten we er samen voor zorgen dat we in ieder geval een goede cao voor elkaar krijgen. 
 

Bijgaand sturen wij je de concept cao-voorstellen van CNV Vakmensen, een soort wensenlijstje voor de nieuwe cao in de sector Kalkzandsteenindustrie en Cellenbetonindustrie. Iedereen voelt de toenemende inflatie, het is daarom heel logisch dat de nadruk ligt op de looneis. Daarom willen we een cao waarmee de koopkracht op peil blijft. In de bijlage lees je onze volledige concept cao-voorstellenbrief die in samenspraak met de kaderledengroep tot stand is gekomen.

 Naar aanleiding van de cao-afspraak hebben de sociale partners dit jaar in de werkgroep Toekomst van Werk sector Kalkzandsteen/Cellenbeton vaker met elkaar overleg gevoerd. De aanbevelingen/adviezen van deze werkgroep tref je als bijlage aan.

Voordat wij onze concept cao-voorstellen naar de werkgeversorganisatie sturen, willen wij deze uiteraard eerst aan jullie ter stemming voorleggen.

Om zoveel mogelijk input van de leden te krijgen, leggen wij de concept cao-voorstellen schriftelijk ter stemming aan jullie voor. We vragen jullie je stem uit te brengen via de stembutton. Stemmen kan tot uiterlijk donderdag 26 januari a.s.

Heb je vragen of opmerkingen laat het dan weten, dit kun je doen door mij te mailen/whatsappen of bellen. Je kunt het ook doen op de cao pagina van de cao kalkzandsteen.  

Ik zie je reactie graag tegemoet!

Vriendelijke groet, 

Hank Oomkes, onderhandelaar CNV Vakmensen
m: h.oomkes@cnvvakmensen.nl | t: 06 5160 2057

Downloads