CNV: campagne minister Van Gennip desastreus voor oudere werknemers

De nieuwe campagne van minister Van Gennip (SZW) is desastreus voor werknemers tussen 55 en 65 jaar. Dit stelt het CNV naar aanleiding van de campagne ´Sommige werknemers zijn niet te stoppen´. Minister Van Gennip wil met haar campagne werkgevers stimuleren om meer gepensioneerden in dienst te nemen. Funest voor werknemers tussen 55 en 65 jaar, stelt het CNV.

´Het klinkt sympathiek, deze campagne. Maar dat is het absoluut niet. Gepensioneerde werknemers zijn 25% goedkoper dan werknemers tussen de 55 en 65 jaar oud. Hiermee concurreren gepensioneerden een belangrijke groep weg, die nu al moeilijk aan het werk komt. Met deze campagne stelt minister Van Gennip werknemers tussen 55 en 65 jaar nog verder op achterstand,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

CNV-onderzoek
De helft van de werkgevers neemt weinig mensen aan boven de 55 jaar, blijkt uit eerder CNV-onderzoek. 66% van de werkzoekende respondenten van 55 jaar of ouder heeft moeite met het vinden van een nieuwe baan. De helft krijgt veel afwijzingen op sollicitaties; 39% is überhaupt nog nooit voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd. De groep is groot: 56.000 potentiële werknemers willen graag aan de slag maar worden genegeerd op de arbeidsmarkt.

Inkomen hard nodig
Fortuin: ‘Deze groep heeft nog geen recht op AOW en daarom gewoon een inkomen nodig. Maar zij staan momenteel vaak aan de kant. Schrijnend. Zeker nu ze straks weg worden geconcurreerd door gepensioneerden.’ Eenmaal in de WW zijn 55-plussers nog altijd relatief vaker langdurig werkloos. Van de 55-plussers in de WW had 37% één jaar of langer een WW-uitkering, blijkt uit CBS-cijfers.

Goedkoper
Werkgevers hoeven voor 65+ werknemers geen premie meer af te dragen en ook de WW-premie vervalt. De oudere werknemer hoeft zelf geen AOW-premie meer te betalen waardoor hij of zij netto meer overhoudt van het brutoloon. Oudere werknemers zullen hierdoor dan ook vaker akkoord gaan met een lager loon. Gunstig voor werkgevers. Zieke werknemers hoeven daarnaast geen twee jaar loon doorbetaald te krijgen, maar slechts 13 weken.

Eerlijk speelveld
Fortuin: ‘Deze gunstige voorwaarden lijken vooral in het voordeel van werkgevers te zijn. Onbegrijpelijk dat de minister daar een campagne op inzet. Terwijl ze zich juist moet inzetten voor werknemers tussen de 55 en 65 jaar. Deze groep trekt nu nog meer aan kortste eind. Wij pleiten voor een eerlijker speelveld waarbij oudere werknemers niet goedkoper zijn dan jongere. Laat de minister dit nijpende probleem aanpakken. Een campagne voor gepensioneerden is weggegooid geld, zinloos en vergroot de problemen op de arbeidsmarkt juist.’