Cao Vlakglas: wat wordt de insteek

De looptijd van de cao Vlakglas is 1 juli 2020 verstreken. Het is tijd om voorbereidingen te treffen voor gesprekken over een verlenging. De coronacrisis staat een normaal cao-traject in de weg. CNV Vakmensen zet in op verlenging van de cao met een loonsverhoging.
De corona-crisis staat een normaal cao-traject in de weg. We hebben nog steeds te maken met maatregelen die een normale gang van zaken niet mogelijk maken.

Verloop cao-traject
De huidige omstandigheden, en het feit dat er nog geen zicht is op verbeterende omstandigheden, maken dat de gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen en FNV inzetten op een verlenging van de cao met een loonsverhoging.
Vanuit het vorige cao-traject hebben wij nog een aantal onderwerpen die ook de nodige aandacht aan de cao-tafel zullen vergen, zoals duurzame inzetbaarheid en pensioen.

Een normaal traject van ledenvergaderingen zit er niet in. Voor de komende onderhandelingen willen wij inzetten op een ongewijzigde voortzetting van de cao. Een cao met een looptijd van 1 jaar, een ongewijzigd arbeidsvoorwaardenpakket en een inzet alleen op loon. Hiermee willen we voorkomen, dat de sector een lange tijd na afloop van de cao geen uitzicht heeft op een cao met een loonsverhoging en dat vinden wij niet kunnen.

Laat mij weten wat je van deze inzet vindt
We hebben een korte enquête gemaakt met 2 vragen, en daarbij de ruimte om een uitgebreide mening aan ons kenbaar te maken. Klik hier om meteen naar de digitale vragenlijst te gaan. Krijg je deze mailing per post, dan kun je dit webadres gebruiken op internet om ook de vragen in te vullen: https://bit.ly/32PX4Oc Je kan tot uiterlijk 30 september 2020 deze enquête invullen.

Wij zullen onze inzet bepalen op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond en de uitkomst van de enquête.
Uiteraard zullen de uitkomsten van de enquête met jou worden gedeeld.

Robbim Heins,
bestuurder CNV Vkakmensen
M 06 51 60 19 87
E r.heins@cnvvakmensen.nl