Cao-vlakglas: stand van zaken

De cao voor de vlakglas is op 1 juli jongstleden verlopen. Normaal zouden we allang met de voorbereidingen voor de onderhandeling zijn gestart. Echter, Corona heeft roet in het eten gegooid. Daardoor konden we de voorbereiding niet oppakken.
Wat schetst onze verbazing
De werkgevers verenigd in Bouwend Nederland (vakgroep glas), onze gesprekspartner aan de cao tafel, hebben ons laten weten dat zij, gezien de slechte economische situatie en onduidelijkheid over de toekomst, de cao ongewijzigd willen voortzetten.

Wij hebben de werkgevers laten weten, dat wij met onze leden in gesprek willen om de cao ongewijzigd voort te zetten. Er dient dan wel een loonparagraaf afgesproken te worden. Immers bij bedrijven en bedrijfstakken die het in vergelijking met de Vlakglasbranche vergelijkbaar of slechter doen zijn ook afspraken gemaakt met een loonparagraaf.

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen, hetzij door een nieuwsbrief dan wel als de Corona-maatregelen het toelaten door een achterbanraadpleging.

Een ieder wordt een goede zomerperiode toegewenst!

Namens CNV Vakmensen,
Robbim Heins
Bestuurder
E. r.heins@cnvvakmensen.nl