Cao-onderhandelingen Owens Corning

Afgelopen maandag hebben we met jullie werkgever om de tafel gezeten om over de nieuwe cao te praten. In deze nieuwsbrief praten we jullie hierover bij.
Duurzame inzetbaarheid en pensioen
Het grootste gedeelte van het overleg stond in het teken van een terugkoppeling van de werkgroep DI/pensioen. Deze werkgroep is naar aanleiding van het vorige cao-resultaat in het leven geroepen om te kijken naar (o.a.) de huidige pensioenregeling en het effect van het pensioenakkoord hierop, minder werken in de ploegen in aanloop naar de pensioendatum en bijvoorbeeld mogelijkheden tot deeltijdwerken in de ploegendienst. De werkgroep heeft de onderhandelingsdelegaties van beide kanten bijgepraat over de status, Welke denkrichtingen er zijn en een tijdspad waaraan gedacht wordt. Duidelijk is dat er grote stappen worden genomen, maar dat er in deze cao-onderhandelingen nog geen concrete afspraken gemaakt kunnen worden. Ook omdat de werkgroep de wens heeft om eerst nog (op wat voor manier is nog niet duidelijk) met medewerkers in gesprek te gaan over het onderwerp.

Loonbod werkgever
Aan het einde van het overleg heeft jullie werkgever nog een loonbod neergelegd: 1% per 1 april 2021 bij een cao-looptijd van 1 jaar. Voor ons was dit een teleurstellend openingsbod en we hebben er dan ook voor gekozen om op dat moment geen reactie te geven. Dit doen we aan het begin van de volgende onderhandelingsronde, die op 20 april gepland staat. Op die manier kunnen we eventuele reacties van jullie, onze leden, daarin meenemen.

Dus heb je hier opmerkingen of ideeën over, schiet een van de kaderleden aan of stuur mij een mailtje via j.marskamp@cnvvakmensen.nl
We houden jullie op de hoogte,

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Mede namens Roberto van der Meer (kaderlid CNV Vakmensen)
Gert Bullinga (kaderlid FNV), Enno Smith (kaderlid FNV)  en Karin Boelens (bestuurder FNV)