Cao-onderhandelingen Ardagh Glass Benelux gestart

Op dinsdag 26 november 2019 zijn de cao-onderhandelingen met jullie werkgever gestart. Op woensdag 4 december heeft het vervolggesprek plaatsgevonden. We zijn er nog niet; de gesprekken verlopen constructief.

Wel is duidelijk dat de vakbonden en jullie werkgever niet op één lijn zitten bij de besteding van de gelden voor Duurzame Inzetbaarheid.

Tijdens de bijeenkomst op 26 november heeft jullie werkgever een presentatie gegeven over het investeren van Ardagh in hun medewerkers en de cultuur. Zij hebben ons meegenomen in de invulling van hun speerpunten, zoals zij dat in beleid hebben uitgewerkt; Cultuur, Loopbaanontwikkeling en Duurzame Inzetbaarheid. Vervolgens hebben de vakbonden hun voorstellenbrieven toegelicht. Op woensdag 4 december heeft jullie werkgever z’n cao-voorstellen gepresenteerd. Over de cao-voorstellenbrieven hebben we met elkaar al pittig gediscussieerd. 

Zoals hiervoor al geschreven zitten de vakbonden en jullie werkgever niet op één lijn wat betreft de besteding van de gelden voor Duurzame Inzetbaarheid. Jullie werkgever stelt een collectief budget voor, maar de zeggenschap voor toewijzing van de gelden ligt bij werkgever en Op = Op. Dat wil zeggen, wie eerst komt, het eerst maalt. Als het plafond van het beschikbare budget in het kalenderjaar is bereikt worden alle aanvragen daarna door jullie werkgever afgewezen.

De vakbonden vinden het een goede zaak dat jullie werkgever investeert in zaken als ergonomie en de omstandigheden waaronder het werk plaatsvindt. Daarnaast willen we ruimte zien in het duurzaam inzetbaarheidsbeleid, dat werknemers individuele keuzes kunnen maken en daar hun individuele budget voor kunnen aanspreken, zoals vrije tijd, scholing, deelnemen aan een sportvereniging, aanschaf fiets, enz. En het belangrijkste: dat de werknemer hier het laatste woord over heeft en niet door de werkgever afgewezen wordt. 

Ook op het punt van loon zijn de eerste stappen gezet, werkgever biedt voor 12 maanden, de volgende loonsverhoging: 1% op 1 december 2019, 1% op 1 mei 2020 en 0,5% op 1 oktober 2020. Dat noemen zij een marktconform aanbod. Het is lager dan de inflatie. Voor een bedrijf wat qua financiële prestaties het heel goed doet. 
Kortom: we maken stappen, maar zijn er nog lang niet.
Op woensdag 15 januari 2020 is de volgende onderhandelingsronde gepland. 

Gerard van Cuijk
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 13 40 89
E  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl