Cao Kalkzandsteen en Cellenbeton

De looptijd van de huidige cao is tot 31 december 2021. Dit betekent dat wij weer met werkgevers om de tafel willen om afspraken te maken voor een nieuwe cao.

Sector Analyse

Momenteel loopt er een sector analyse die voor de onderhandelingen een beeld moet gaan geven wat het werknemersbestand op dit moment is die in deze sector werkzaam is. Het gaat dan over leeftijd, dienstverbanden en uitzendkrachten enz. Deze analyse zal gebruikt worden voor nieuwe cao-afspraken.

Nieuwe voorstellen

Op 29 november 2021 hebben wij met onze kaderleden, die zitting hebben in de cao-commissie, om de tafel gezeten om de voorlopige nieuwe voorstellen op te stellen. Deze voorstellen treft u bijgaand aan. Wij leggen deze aan u voor om u de gelegenheid te geven invloed op uw eigen arbeidsvoorwaarden te hebben. En ons als onderhandelaars mee te geven wat u belangrijk vindt in uw arbeidsvoorwaardenpakket: de cao Kalkzandsteen en Cellenbeton Industrie. Graag horen wij van u, middels bijgaande reactieformulier, wat u van de voorlopige voorstellen vindt en wat u mist in de voorstellen. De voorlopige voorstellen zoals ze zijn opgesteld, passen binnen het  arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen.

Inventarisatie

Verder willen wij graag van u horen hoe het gaat met de productie in uw bedrijf. Wordt er veel geproduceerd en ervaart u veel werkdruk. Gaat het in de sector financieel voor de wind. Wordt er veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Worden er nieuwe werknemers aangenomen. Ook hierover willen wij graag een inventarisatie op het reactieformulier.
Graag ontvangen wij het reactieformulier uiterlijk voor 10 januari 2022 terug, zodat wij de voorstellenbrief op tijd naar de werkgevers kunnen sturen voor de onderhandelingen beginnen.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen.

Ga direct naar de cao-pagina

Vragen of opmerkingen

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen, dan horen wij deze graag van u. U kunt mij hierover bellen of mailen.

Mede namens de cao-commissie CNV Vakmensen,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-51 20 29 57
E  w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads