Bod sociaal plan Glassolutions afgewezen

Een meerderheid van de vakbondsleden heeft het bod sociaal plan van de directie afgewezen. De vakbondsleden vinden de inhoud van het sociaal plan onvoldoende. Daarnaast vinden jullie de informatievoorziening vanuit de directie volstrekt onder de maat.

De reorganisatie binnen Glassolutions houdt de gemoederen flink bezig. Ondanks de korte reactietermijn hebben de vakbonden CNV Vakmensen en FNV de afgelopen dagen veel reacties gehad. Zowel van leden als niet-leden. Alleen leden van een vakbond konden hun stem uitbrengen.

Uitslag stemming
Een meerderheid van de vakbondsleden heeft het bod van de werkgever afgewezen. Vakbonden kunnen derhalve niet hun handtekening zetten onder het sociaal protocol d.d. 15-05-2020.
Vakbonden zijn uiteraard bereid om met de directie te onderhandelen over een sociaal plan, dat meer recht doet aan de wensen van de achterban.

Reacties achterban:

Voorgenomen plannen
Medewerkers maken zich boos over de informatievoorziening vanuit de directie. Jullie voelen je door de directie onvoldoende meegenomen in de voorgenomen plannen.

Medewerkers willen van de directie meer duidelijkheid over:

 • Wat gaat er met de activiteiten van een vestiging gebeuren (zowel de vestiging die gaat sluiten, als de vestiging waar naar toe verhuisd wordt);
 • Waar gaan de medewerkers naar toe, hoe wordt de nieuwe standplaats bepaald;
 • De functie en arbeidsvoorwaardelijke consequenties;
 • Wat wordt er gedaan voor de medewerkers die op een andere vestiging gaan werken.

Vakbonden begrijpen, dat er op dit moment het adviestraject bij de ondernemingsraad loopt. De plannen over de reorganisatie zijn nog niet definitief. Dat ontslaat de directie echter nog niet van de verplichting om jullie te informeren over de voorgenomen plannen.

Medewerkers maken zich zorgen over de levensvatbaarheid van de voorgenomen plannen. Medewerkers zijn bang dat veel klanten waar ze dag en nacht voor hebben klaar gestaan, gaan vertrekken naar de concurrent. Medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid over de visie en plannen van de directie, ook naar de toekomst toe.

Medewerkers willen weten of de verplaatsing van functie of de verandering van hun baan bindend opgelegd kan worden.

Medewerkers willen weten welke maatregelen er getroffen zijn, dusdanig dat de integratie van vestigingen een succes wordt.

Inhoud sociaal protocol
Jullie vinden in grote meerderheid de inhoud van het sociaal protocol volstrekt onvoldoende.

 • Jullie willen dat er goede afspraken gemaakt worden voor hen die straks op een andere locatie gaan werken: voldoende compensatie extra reistijd/extra reiskosten en een extraatje voor de blijvers.
 • Beëindigingsvergoeding. Jullie vinden het onterecht, dat er in de hoogte van de beëindigingsvergoeding onderscheid gemaakt wordt. Medewerkers hebben het recht om de beëindiging te laten toetsen door het UWV. Een financiële sanctie is dan niet op z’n plaats. De hoogte van de beëindigingsvergoeding wordt te laag bevonden.
 • Behoefte aan een duidelijk sociaal plan. Een plan, waarin de aanspraken en plichten van werknemers klip en klaar verwoord zijn. Maatwerk voor oudere werknemers is prima. Voor het overige, willen jullie weten waar je aan toe bent en niet afhankelijk zijn van individuele afspraken.
 • Jullie willen duidelijkheid over de toekomst. Onder welke voorwaarden kun je worden overgenomen door een andere werkgever. Welke compensatie staat daar tegenover. Bijv. compensatie vanwege opgelopen pensioenschade, wijziging rechtspositie of ander arbeidsvoorwaardenpakket.
 • De vrijwillige vertrekregeling bevat teveel mitsen en maren. Jullie willen weten waar je aan toe bent. Bovendien ontbreekt de hoogte van de vergoeding.
 • Er zijn vragen over de begeleidingscommissie. Over de rol en de bezetting.
 • Art. 5.2. herplaatsing binnen 6 maanden. Deze bepaling leidt tot veel onbegrip. Op vrijwillige basis zou een medewerker terug moeten kunnen keren, dat kan echter niet verplicht worden en zeker niet leiden tot terugbetaling van de ontvangen vergoeding.

De bal ligt nu bij de directie. Vakbonden zijn bereid om met de directie verder te onderhandelen. Het ligt op de weg van de directie om de medewerkers te informeren over de voorgenomen plannen en naar de vakbonden met een deugdelijk sociaal plan te komen.

Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om te mailen naar: r.heins@cnvvakmensen.nl.

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl