Beëindiging activiteiten productielocatie "De Vlijt"

Directie Wienerberger besluit om de productielocatie 'De Vlijt" de activiteiten te beëindigen. Graag wil ik u informeren over het volgende.
Op 27 oktober 2022 ben ik geïnformeerd door Wienerberger, dat de productielocatie ‘De Vlijt”te Winterswijk zal worden gesloten. Dit heeft consequenties voor de werknemers op deze productielocatie. De directie van Wienderberger heeft te kennen gegeven dat zij met ons een sociaal plan willen afspreken voor de betrokken werknemers, dit naast een adviesaanvraag bij de OR. Met de OR hebben wij afgesproken dat wij dit traject samen willen doorlopen. Nadat er door ons als vakbonden gesproken ik met de betrokken werknemers zijn de onderhandelingen voor een sociaal plan begonnen die alleen van toepassing is op de werknemers van de productielocatie “De Vlijt”.

De onderhandelingen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt die op 23 december jongstleden is voorgelegd aan de werknemers en ter stemming aan de leden van de vakbonden is voorgelegd.
Leden van de vakbonden hebben unaniem ingestemd met het sociaal plan.

Bijgaand stuur ik u het sociaal plan toe. Heeft u nog vragen of opmerkingen hoor ik deze graag van u.


Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 202 957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads