Akkoord cao Baksteenindustrie

Op 30 oktober hebben jullie van ons een nieuwsbrief ontvangen met het onderhandelingsresultaat cao Baksteen en keramische industrie.

Er zijn 6 bijeenkomsten door het land geweest waarin wij het onderhandelingsresultaat hebben toegelicht en onze zorg uitgesproken over de terughoudendheid van de sector om met ons afspraken te maken in het kader van duurzame inzetbaarheid, de generatiepact regeling 80% werken 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Het onderhandelingsresultaat is aan jullie ter stemming voorgelegd. Jullie konden tot en met 10 december jullie stem uitbrengen. Ik kan jullie inmiddels mededelen dat met een nipte meerderheid het onderhandelingsresultaat door leden is aangenomen.

Willem Timmer
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl