3e Onderhandelingsronde cao ENCI

Er zit een groot gat tussen de wensen van werknemers en het bod van jullie werkgever. In de tijd tussen ronde 2 en 3 heeft jullie werkgever hard nagedacht over het verkleinen van dat gat. Wij waren dus enorm benieuwd wat het nieuwe bod zou zijn.

Hernieuwd loonbod werkgever

Het nieuwe bod, waarmee jullie werkgever jullie wil verleiden ziet er als volgt uit:
De looptijd van de cao wordt met anderhalf jaar verlengd. Dus 18 maanden in plaats van de eerdere 12. Daarbij is er ingezet op financiën, omdat wij hebben aangegeven dat salaris op dit moment prioriteit heeft, als gevolg van de hoge inflatie. Dat leidt tot het volgende voorstel:

  • Per 1 januari 2023 5% loonsverhoging en 1.000 euro bruto eennmalig.
  • Per 1 januari 2024 2% loonsverhoging en 500 euro bruto eenmalig.

Omdat dit zoveel beter is dan het oude loonbod (althans volgens jullie werkgever), is er daarnaast geen ruimte meer voor andere zaken, zoals een generatiepact, verbetering van de reiskostenregeling, of ander kostbare wensen.

Eén HC NL cao

Inmiddels hebben we van jullie werkgever een eerste concepttekst voor een samengevoegde cao ontvangen. Wij schatten in dat er nog heel veel werk in gaat zitten om daar een heuse cao van te maken, vooral omdat we op artikelniveau moeten nagaan wat er in de oude cao stond en hoe dat nu in de concepttekst is opgenomen. Soms is dat woordelijk hetzelfde, maar in veel gevallen lopen oude en nieuwe tekst ver uiteen. Dan moeten we zeker weten dat de nieuwe tekst niet tot een materieel verschil voor jullie leidt. Dat is veel werk en zal uiteindelijk ook door vakbondsjuristen gecontroleerd moeten worden.

Wat vinden de bonden van het hernieuwde loonbod?

Wij zijn van mening dat het nieuwe loonbod ver beneden de maat is. Sterker nog, als je het goed doorrekent is het zelfs lager dan het eerste bod en duurt het bovendien een half jaar langer voordat er weer onderhandeld kan worden. Tijdens de vorige onderhandelingen hebben vakbonden grote stappen gezet: FNV heeft de Automatische Prijscompensatie (APC) opgegeven, de looneis gematigd van prijscompensatie, naar 10% en uiteindelijk naar 8,5%. CNV Vakmensen heeft de loonvraag aangepast naar 8,5%. Maar verder bewegen kunnen we niet.

Bonden willen dit

Om tot een akkoord te komen willen we de volgende zaken afspreken:

  • Looptijd van 1 jaar
  • Loonstijging van 8,5% (eventueel in centen) structureel
  • Generatiepact
  • Reiskosten tegen fiscaal maximaal toegestane bedrag per kilometer
  • Bruto uurloon van 14 euro als laagste cao loon

En nu?

Jullie werkgever wilde nogmaals nadenken of er verbetering mogelijk is en vroeg ons hetzelfde te doen. Wij hebben aangegeven dat wij geen ruimte meer hebben en dat onze wensen bekend zijn. Als Heidelberg Materials alsnog onze wensen wil inwilligen worden we daar natuurlijk heel blij van. Maar de kans daarop lijkt bijzonder klein.


Gerard van Cuijk                            Yolanda Reus                  Margreet Pasman

CNV Vakmensen                              FNV Procesindustrie         FNV Bouw en Wonen
M: 06 20134089
E:  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl   

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error