Al het nieuws

Overleg cao-Vlakglas van start

Vakbonden en werkgeversorganisatie vlakglas wisselen cao-voorstellen uit. CNV Vakmensen zet in op verlenging van de cao en een reële loonsverhoging. Openingsbod werkgevers aan de magere kant. Nog een lange weg te gaan.

Op afstand en via de digitale weg zijn op dinsdag 3 november de onderhandelingen voor de cao-vlakglas van start gegaan.
De looptijd van de cao is verstreken op 1 juli 2020.
De insteek van CNV Vakmensen en FNV is om dit jaar snel tot een cao te komen. De huidige onzekere periode staat een langdurige inhoudelijke onderhandeling in de weg. In een schriftelijke enquête hebben ook de leden zich uitgesproken voor een snelle ronde. Vakbonden zetten in op verlenging van de cao en een reële loonsverhoging.

Vakbonden zetten in op reële loonsverhoging
De gezamenlijke vakbonden leggen een reële loonvraag neer. Een loonvraag die recht doet aan de zware werkomstandigheden in de afgelopen maanden en de bedrijfseconomische situatie. Ondanks corona gingen de werkzaamheden voor de werknemers in de vlakglasbranche gewoon door. De werknemers stelden zich in de afgelopen periode flexibel op.
CNV Vakmensen is in haar loonvraag tegemoet gekomen aan de wensen van haar achterban en heeft een structurele loonsverhoging gevraagd van 3,5% per 1 juli 2020.
Daarnaast zet CNV Vakmensen in op een toekomstbestendige pesnioenregeling. Een regeling waarin de te betalen pensioenpremie niet de spuigaten uitloopt met aan de andere kant een pensioenopbouw die uit te leggen is.

Toelichting werkgevers in teken van corona en situatie in de markt
De werkgeversvertegenwoordiging van Bouwend Nederland vakgroep glas heeft uitdrukkelijk uitgesproken, dat zij de behoefte heeft aan een cao. Op een later moment willen werkgevers de huidige cao nog eens grondig tegen het licht houden en tot aanpassingen in de cao komen. Vakbonden zullen daarbij betrokken worden. Voor dit moment hebben de werkgevers zich ook beperkt tot een korte voorstellenbrief.
Werkgevers zijn uitgebreid ingegaan op de corona-perikelen en de impact op de sector vlakglas. Zo wezen werkgevers er op, dat 25% van de werkgevers in de glasbranche gebruik gemaakt heeft van overheidssteun (de now-regeling). Ook andere bedrijven leiden volgens werkgevers omzetverlies, echter minder dan 20%. Ook geven werkgevers aan, dat de situatie in de markt op dit moment niet gunstig is.
Werkgevers geven aan, dat de vlakglasbranche een moeilijke tijd beleeft. Werkgevers leggen als openingsbod een structurele loonsverhoging van 1% per 1 maart 2021 op tafel. Hierbij gaven ze aan, dat hun financiële ruimte beperkt is.
Vakbonden hebben kennis genomen van het bod van werkgevers. Vakbonden vinden het een mager loonbod. Hierbij hebben vakbonden ook gewezen naar cao-ontwikkelingen in andere sectoren. Mede gelet op de inzet en loyaliteit van de werknemers zullen vakbonden zich de komende onderhandelingsronde inzetten voor een beter loonbod.

Vervolg
Op maandag 16 november zitten cao-partijen weer om de tafel. De onderhandelingen gaan dan echt beginnen. We houden je op de hoogte.

Vertrekkende bestuurder en komende bestuurder
Na heel veel jaren met plezier voor deze sector gewerkt te hebben, gaat CNV-bestuurder Robbim Heins de sector verlaten.
"Ik wil jullie bedanken voor de plezierige samenwerking en het vertrouwen dat jullie de afgelopen jaren in mij gesteld hebben".

Mijn collega Agostino (kortweg Ago) di Giacomo Russo staat te trappelen om het stokje over te nemen. Ago is gepokt en gemazeld in het vakbondswerk. Ago neemt de werkzaamheden over.
Zijn contactgegevens zijn:
bestuurder Ago di Giacomo Russo
mail : a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl
mob.: 06-47826875

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om met bestuurder Ago di Giacomo Russo contact op te nemen.

Mede namens Ago di Giacomo Russo, bestuurder CNV Vakmensen

Robbim Heins
bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 1987
E. r.heins@cnvvakmensen.nl

Downloads