Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas

Na twee keer onderhandelen is er een onderhandelingsresultaat voor de cao Vlakglas bereikt. Er zijn twee loonsverhogingen afgesproken en een verbeterde reiskostenvergoeding, die ook de eerste 10 kilometer vergoedt. Dit betekent voor veel mensen een verbetering. Breng je stem uit over dit resultaat.

Lang leek het erop dat we er niet uit zouden komen. Het verschil tussen werkgevers- en werknemerswensen was groot. In de voorstellenbrief van werkgevers stonden veel verslechteringen zoals:

 • Minder loon in het tweede jaar van ziekte;
 • In ruil voor een 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw voor oudere werknemers moesten alle seniorendagen worden ingeleverd;
 • Geen automatische verhogingen bij doorlopen van de functiejaren, maar op basis van een beoordeling.

Bovenstaande voorstellen hebben de werkgevers tijdens de onderhandelingen ingetrokken.

Loonsverhoging

Wat we wel hebben kunnen afsluiten, is de volgende loonsverhoging:
 • Per 1 april 2022 van 2,25% over de feitelijk betaalde salarissen;
 • Per 1 oktober 2022 van 1,0% over de feitelijk betaalde salarissen;
 • Een éénmalige uitkering van 200 euro bruto per 1 maart 2022 voor een fulltimer.

Reiskostenvergoeding

Nieuwe reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer op basis van 0,19 cent per kilometer tot een maximum van 50 kilometer per dag. Deze geldt dus vanaf de eerste kilometer. De reiskostenvergoeding geldt alleen als er daadwerkelijk gereisd wordt. Dus iedereen gaat een reiskostenvergoeding ontvangen. We hebben afgesproken dat niemand er op achteruitgaat. Dit wordt vergeleken met de oude regeling zoals deze op 1 januari 2022 gold.

Thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. Als er gereisd wordt op die dag zal de reiskostenvergoeding worden betaald.

Werkgroepen

Verder zijn er drie werkgroepen over functiewaardering en Fit over de Finish:
 1. De omschrijvingen van de functies worden opnieuw gemaakt en gewogen;
 2. Fit over de Finish gaat over veilig, gezond en goed opgeleid werken zodat je gezond met pensioen kan. Onderwerpen zijn de sectorale AOW (eerder stoppen met werken), het sociaal fonds, generatiepact, senioren dagen, mantelzorg, balans privé/werk, tijdsparen, roosters, flexwerk, bezetting, gezondheid/arbo en veiligheid.
  De werkgroep zal zonder vooringenomen positie en op objectieve basis de voorstellen voorbereiden. Gestreefd wordt naar afronding van deze studie per 1 oktober 2022. Als eerste zal de werkgroep een plan van aanpak inclusief tijdsplanning 2022 opstellen;
 3. De cao zal worden herschreven zodat het beter te begrijpen is. De inhoudelijke wijzigingen zullen bij de volgende cao-onderhandeling worden besproken.

De  verzekering voor het derde WW-jaar en bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal worden verlengd.

Voor het werk wat de vakbonden doen, zal een Vakbondsbijdrage een totaalbedrag van € 20.000,- voor de looptijd van deze cao ter beschikking worden gesteld.

De cao voor het opleidingsfonds (STOOV) wordt met 5 jaar verlengd.

Stemmen

Je kunt je stem uitbrengen door op deze link te klikken. Breng je stem uit vòòr 4 februari 2022.

Voor vragen en opmerkingen over dit onderhandelingsresultaat kan je contact opnemen met ondergetekende. Mede namens Agostino di Giacomo Russo, de vaste bestuurder van de sector Vlakglas.

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 48
E  j.kraan@cnvvakmensen.nl