Al het nieuws

Glassolutions gooit deur dicht

De vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben u recentelijk geïnformeerd over de uitslag van de stemming en onze reactie aan uw werkgever. Op 26 mei jl. (gisteren dus!) heeft uw werkgever hierop gereageerd met een hernieuwd eindbod.

Bij deze nieuwsbrief voegen wij het eindbod ter informatie bij. Naar aanleiding hiervan berichten wij u het volgende.

Voorstel
Wat we ook inhoudelijk van het voorstel vinden, de condities waaronder het voorstel is opgestuurd, zijn voor ons niet acceptabel en onuitvoerbaar. Uw werkgever geeft aan dat het stuk niet onderhandelbaar is met een uiterste reactietermijn van 28 mei. Wij hebben het stuk op 26 mei eind van de dag gekregen. De statuten van CNV Vakmensen schrijven voor dat de leden bepalen of we ergens mee akkoord kunnen gaan of niet. Binnen zo’n tijdsbestek een raadpleging organiseren is onmogelijk, zeker in deze corona tijd. Wij hebben Glassolutions gevraagd om een responstijd tot 9 juni, zodat we een zorgvuldig raadplegingsproces kunnen doorlopen en de leden op een normale manier hun stem kunnen laten uitbrengen. Glassolutions heeft ons laten weten hier niet mee akkoord te gaan.

Hoe nu verder?
Glassolutions heeft ons geschreven dat zij binnenkort starten met de individuele gesprekken. Wij adviseren onze leden in deze om een verslag te vragen van het gesprek wat plaatsvindt en geen documenten te tekenen voordat zij voorgelegd zijn aan onze juridische dienst. Mocht u een en ander willen voorleggen aan de juridische dienst, dan kunt u telefonisch (06-51601987) of per e-mail (r.heins@cnvvakmensen.nl) met mij contact opnemen. Ik zal er dan voor zorgen, dat uw dossier door de juridische dienst in behandeling wordt genomen. Ook voor informatie kunt u met ondergetekende e-mailen en of bellen.

Zoals gezegd, zijn wij niet te spreken over de wijze waarop Glassolutions omgaat met het commentaar en wensen van de werknemers.

Wij zullen u in deze tijd individueel bijstaan in de beoordeling van uw situatie in deze reorganisatie.

Robbim Heins,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 19 87
E r.heins@cnvvakmensen.n

Downloads