Al het nieuws

Uitkomst Ledenvergaderingen Owens Corning Veil

Op 25 en 28 mei jongstleden hebben we een viertal openbare ledenvergaderingen gehouden om met jullie te bespreken hoe het cao-proces tot nu toe loopt. De vergaderingen waren zeer goed bezocht en mooi om te zien dat er ook veel nieuwe leden en geïnteresseerde niet-leden bij waren. We hebben met elkaar besproken wat de verschillende opties zijn en welke standpunten beide partijen toe nu toe hebben ingenomen.

Loonsverhoging
Een van de punten die we hebben besproken is de loonsverhoging: willen we een structureel vast bedrag of kiezen we voor een percentage? Nadat we hier uitgebreid met elkaar over hebben gesproken, heeft verreweg de grootste groep aangegeven een voorkeur te hebben voor een vast bedrag. Onze inzet is om alle salarisschalen in de cao met 140 euro te verhogen.

Ploegentoeslag
Het voorstel vanuit Owens Corning Veil om de ploegentoeslag te verhogen, werd wel goed ontvangen. Dit is al jaren een grote wens van jullie en dit aanbod pakken we heel graag aan; bovenop een vast bedrag als structurele loonsverhoging. Als alternatief gaven jullie aan om ook open te staan voor een doorbetaling van gewerkte feestdagen.

14 juni nieuwe cao-ronde
Aankomende maandag 14 juni, staat er weer een nieuwe onderhandelingsronde gepland. Dan zijn er twee scenario’s denkbaar: óf we komen bij jullie terug met een resultaat óf er ligt een eindbod waar jullie over mogen stemmen. Het is dus 'erop of eronder', maar wij zijn er klaar voor. We hebben een hele duidelijke opdracht van jullie meegekregen en daar zullen we tijdens de onderhandelingen naar handelen.

Lidmaatschapsformulier
Tijdens de vergaderingen werd gevraagd of we inschrijfformulieren voor de vakbond mee kunnen sturen bij de nieuwsbrief. Dat doen we bij deze. Laten we er samen voor gaan!
We houden jullie op de hoogte van de voortgang in het traject.

Mede namens Karin Boelens (vakbondsbestuurder FNV Procesindustrie) en Gert Bullinge, Enno Smith (kaderleden FNV)
Roberto van der Meer (kaderlid CNV Vakmensen)

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 90 98 65
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl