Cao-resultaat Owens Corning Veil nog niet in zicht

Afgelopen maandag 3 mei 2021 stond er weer een onderhandelingsronde gepland voor een nieuwe cao. Meerdere onderwerpen zijn besproken, waaronder pensioen en loon. Over pensioen lijken we elkaar wel te kunnen naderen, maar vooral op het onderdeel loon hebben we nog weinig stappen vooruit kunnen zetten.

Pensioen
We kijken met jullie werkgever naar een tijdelijke bedrijfs-Vut waarbij medewerkers met zwaar werk die in 2023, 2024 en 2025 3 jaar voor hun AOW-leeftijd zitten onder bepaalde voorwaarden eerder kunnen stoppen met werken. Hier zitten voorwaarden aan waar we nog verder over in gesprek moeten. Dit is een tijdelijke regeling die mogelijk wordt gemaakt door het pensioenakkoord.

Daarnaast is er in de cao geregeld dat er een pensioenbudget is van 24%. Al een aantal jaar legt OVC geld bij omdat er een structureel tekort is. Met andere worden: met 24% kan het pensioen niet volledig gefinancierd worden. Dit jaar lijkt het tekort op te lopen naar 100.000 euro. Dit tekort ontstaat onder andere door de hogere leeftijdsopbouw, maar ook door iets dat de afgelopen weken boven tafel is gekomen: over bonussen wordt ook pensioen opgebouwd. Dit is bijvoorbeeld niet alleen de gainsharing, maar ook de bonussen van medewerkers die niet in de cao-loonschalen vallen.
Daar wordt ook pensioenpremie over afgedragen, wat aan de ene kant natuurlijk mooi is. Maar aan de andere kant is het ook een enorme belasting op het pensioenbudget, waardoor het pensioenbudget structureel wordt overschreden. We hebben aangegeven samen met OVC en de OR te willen nadenken hoe we in de toekomst een tekort kunnen voorkomen.

Loonbod vorig overleg
Aan het einde van de vorige onderhandelingsronde deed OCV ons een loonbod van 1%. Dat viel bij ons niet goed en uit de reacties hebben we begrepen dat dit door jullie ook zo werd gevoeld. Want gaat het slecht met OCV? Nee, integendeel. Er wordt door het moederconcern gecommuniceerd dat dit een van de beste jaren ooit is en als de forecasts uitkomen, gaan jullie een recordaantal vierkante meters draaien. Daarnaast is de aangevraagde NOW (staatssteun voor bedrijven in verband met de Corona-crisis) teruggegeven. Dus geen enkele reden voor ons om mee te gaan in loonmatiging.
We hebben uitgebreid stilgestaan bij wat die 1% bij ons teweeg heeft gebracht. OVC heeft op haar beurt uitgelegd dat de 5% in onze voorstellenbrief eenzelfde soort sentiment opriep. We hebben uitgesproken dat we er een streep onder zetten en weer met een schone lei verder gaan in het proces.

Nieuw loonbod
De schone lei heeft er helaas niet toe geleid dat we tot een resultaat zijn gekomen vandaag. We blijken aardig uit elkaar te liggen qua verwachtingen rond een loonsverhoging. We hebben een voorstel gedaan om uit de impasse te komen: geef iedereen een loonsverhoging van 140 euro bruto per maand. Voor iedereen is een brood even duur, dus waarom niet iedereen evenveel erbij geven dit jaar? Procentueel gezien profiteren de lagere inkomens daar meer van, waarmee je de (in onze ogen) scheefgroei van de afgelopen jaren ook wat rechttrekt. 
OCV gaf aan hier niet veel voor te voelen. Ze snappen dat we wat meer zouden willen doen voor de medewerkers in de ORBA-schalen, maar vinden dit niet de manier. Dit vanwege een aantal redenen, waaronder het feit dat dit bij de medewerkers in de hoogste salarisschalen niet goed zou vallen. Daarop kwam een tegenbod: 2% per 1 april 2021 en daarbij een verhoging van de ploegentoeslag naar 30% (wat ongeveer 0,9% extra oplevert voor de mensen in de ploegendienst).

Tussentijdse ledenvergaderingen
We vinden het jammer dat we OVC nog niet hebben kunnen overtuigen van een vast bedrag als loonsverhoging dit jaar. We denken hiermee aan de ene kant dichterbij het beschikbare budget van jullie werkgever te komen, terwijl aan de andere kant voor de medewerkers er een mooie verhoging aan vast zit. Een 2% loonsverhoging is voor ons echt te weinig, ook met de ophoging van de ploegentoeslag. 
Aangezien er nu een aantal zaken op tafel liggen die we niet hebben voorzien, vinden we het heel belangrijk om dit met jullie te bespreken. Vinden jullie wellicht het huidige bod van OCV wel in de buurt komen van wat acceptabel is? Of juist niet? En wat is dan wel acceptabel? Voor ons is het heel belangrijk om dit met elkaar te bespreken.

Daarom nodigen we jullie uit voor tussentijdse ledenvergaderingen op:

dinsdag 25 mei 2021 en vrijdag 28 mei 2021,
- eerste vergadering van 12.45 uur - 13.45 uur
- tweede vergadering van 14.15 uur - 15.15 uur,
- locatie:  op of nabij de plant.
Zet deze data vast in je agenda en kom samen met je collega’s op een van deze vergaderingen! Ook je collega die geen lid is, is welkom. Het is belangrijk dat we een goed beeld krijgen wat de medewerkers van OVC belangrijk vinden en welke kant we op moeten in dit cao-proces. Dus kom ook!

Locatie wordt nog definitief gecommuniceerd
In het licht van eventuele versoepelingen in verband met Corona wachten we nog even af waar de ledenvergaderingen plaatsvinden. Hier informeren we je ongeveer een week vóór de vergaderingen over.  Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen? Laat het ons vooral weten!

Mede namens kaderleden Roberto van der Meer (CNV Vakmensen), Enno Smith en Gert Bullinga (kaderleden FNV), en
Karin Boelens, vakbondsbestuurder FNV Procesindustrie,
Job Marskamp, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M 06 2390 9865  / j.marskamp@cnvvakmensen.nl