Al het nieuws

Stemming Functieclassificatie Productie DRBG Calduran

Recentelijk zijn er infosessies op alle locaties van de Ruwbouwgroep georganiseerd om het proces actualisatie van de functies uit te leggen. Wij als vakorganisaties hebben nog gevraagd welke aanvullende zaken en of punten er zijn om mee te nemen in onze vervolggesprekken. Ook hebben we aangegeven dat wanneer de afspraken op papier zijn gezet, wij de leden zullen raadplegen.

Zoals in de sessies aan de orde is geweest borduren we voort op de afspraken zoals deze zijn uit onderhandeld voor kantoorfuncties. Bijgaand doen wij je de uitgewerkte stukken toekomen. 

Breng je stem uit
We vragen je je stem over de functieclassificatie uit te brengen. Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen. Of gebruik hiervoor het stemformulier dat wij in de bijlage hebben bijgesloten. Stemmen kan tot uiterlijk dinsdag 21 juli 2021.  
Wij kunnen in ons bestand geen onderscheid naar afdelingen maken. Om die reden worden alle leden aangeschreven. De stemming is echter alleen bedoeld voor leden werkzaam onder de productieafdelingen

Resultaat wordt positief voorgelegd
Het resultaat leggen wij positief voor aan de leden. De afspraken sluiten aan bij datgene wat we van de leden hebben meegekregen. 

Heb je vragen
Schroom dan niet om mij te bellen en of te e-mailen zodat je op basis van goed geïnformeerd zijn, jouw stem kan uitbrengen.

Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2957 / w.timmer@cnvvakmensen.nl

 

Bijlagen: Principeakkoord, Bezwaar en beroep en Loontabel

Downloads