Al het nieuws

Overleg Cao Kalkzandsteen en cellenbeton hervat

Op 3 februari 2021 zijn onder druk van de zeer geslaagde handtekeningenacties, de onderhandelingen om te komen tot een Cao voor de Kalkzandsteen opgepakt.

Onderhandelingen weer verder
De cao liep af 1 juli van vorig jaar. De onderhandelingen verliepen heel stroef. Wij moesten van heel ver komen om enige beweging in de onderhandelingen te krijgen, terwijl werknemers met veel inzet een goed bedrijfsresultaat hebben bewerkstelligd. Hiervoor verdienen deze werknemers een passende beloning. 
Kort en goed, er ligt nu een voorstel waar we met onze kaderleden van zowel CNV als FNV overleg willen om hier een status aan te verbinden en het voorstel in stemming te brengen.

Wat ligt er op tafel?
- Een cao met een looptijd van 18 maanden, te weten 1 juli 2020 tot 31 december 2021.
- Loonparagraaf: 3% per 1 januari 2021, en 1% per 1 oktober 2021.
- En een afspraak om  in de looptijd de discussie te voeren over  sectoraal AOW, in het kader van zware beroepen-discussie.
In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt dat er sectoraal afspraken gemaakt kunnen worden dat werknemers 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken.

Kaderoverleg op 16 februari 
Voor 16 februari aanstaande is een kaderoverleg uitgeschreven, Na dit overleg krijgen jullie een stemming voorgelegd waarin jullie kenbaar kunnen maken wat het eindoordeel is.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie Fred Stoffer en Henk Mink,
Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 957 / w.timmer@cnvvakmensen.nl