Al het nieuws

Geslaagde handtekeningenactie voor cao Kalkzandsteen

Naar aanleiding van door de werkgeversdelegatie uitgebrachte cao-eindbod en het afwijzen van het eindbod door de leden, hebben werkgevers een reactie gestuurd dat zij geen reden zien om het eindbod te wijzigen. Als argumentatie werd ook nog opgevoerd dat een meerderheid van de werknemers in de sector begrip heeft voor de opstelling van de werkgevers en het uitgebrachte eindbod. Als reactie hierop is onder de kaderleden van CNV Vakmensen en FNV het initiatief genomen om te komen tot een handtekeningenactie.
Het doel van de actie is om duidelijk te maken aan de werkgeversdelegatie, dat de afwijzing van het eindbod breed is en dat er nauwelijks verschil is tussen wat de leden van vakbonden vinden en niet-leden.

Op alle vestigingen heeft een meerderheid van de werkzame personen de lijst ondertekend en de boodschap is duidelijk. Werknemers in de Kalkzandsteen sector wijzen het bod af en willen een serieus bod van hun werkgever wat recht doet aan hun inzet.

Op 21 januari 2021 hebben wij als bonden, met een delegatie van Xella en Calduran kaderleden, de handtekeningenlijsten aangeboden met de strekking van de boodschap.
Werkgeversdelegatie heeft ze in ontvangst genomen en aangegeven de boodschap serieus te nemen. Meteen gaven ze aan de onderhandelingen te willen hervatten. Als datum voor overleg is 3 februari aanstaande geprikt.

Wij hopen dat werkgevers hun woorden in daden omzetten en we tot een cao-resultaat komen, die de goedkeuring van de werknemers kan krijgen. Over de uitkomst van het overleg zullen wij jullie te zijner tijd informeren.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie Henk Mink en Fred Stoffer,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl