Al het nieuws

Cao Kalkzandsteen en Cellenbeton

Nieuwe bod werkgever vlees noch vis

Cao  Kalkzandsteen en Cellenbeton nieuwsbrief 2

Eind augustus hebben wij je geïnformeerd dat de onderhandelingen over verlenging van de in juli afgelopen cao zijn gestart. Ook hebben wij aangegeven dat de kloof tussen wat werkgevers te bieden hebben en wat de werknemers een gerechtvaardigde uitkomst vinden behoorlijk groot is.

Als werknemers delegaties hadden we de hoop dat de werkgevers meer mandaat hadden gekregen om de kloof kleiner te maken, echter de minimale stap die gedaan is, brengt ons in een situatie dat we eerst met de centrale kadergroepen van FNV en CNV bijeen willen komen om de ontstane situatie te bespreken alvorens het resultaat van de 2de ronde een status te geven.

Wederom hebben werkgevers de slechte situatie waarin de bedrijven verkeren, het budget wordt niet gehaald, de marges blijven achter en de vooruitzichten zijn zodanig dat er geen duidelijk richting is af te leiden, om die reden is men uiterst voorzichtig.

Wat is het loonbod wat de werkgevers op tafel hebben gelegd.

Looptijd 1 jaar
Loonparagraaf:   - 1 juli 2020 1%;
                            - 1 januari 2021 1% ;
                            - Bruto € 250,00 eenmalig per 1 januari 2021.

We zullen u over het vervolg nader informeren als we met de centrale kadergroepen het overleg hebben gehad en het bovenstaande een status hebben gegeven.

Met vriendelijk groet, mede namens ondehandelingsdelegatie Fred Stoffer Calduran en Henk Mink Xella

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 202 957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl