Al het nieuws

Afwijzing eindbod werkgevers Kalkzandsteen en Cellenbeton industrie

Een klap in het gezicht van werknemers die kei hard werken in deze industrie. Wij hebben de werkgevers geïnformeerd over de uitslag van onze ledenraadpleging met betrekking tot het eindbod over de cao.

De werkgeversdelegatie hebben ons geïnformeerd dat zij geen ruimte zien om het eindbod aan te passen. De overwegingen zijn dat zij gezien de omstandigheden een royaal bod op tafel hebben gelegd en dat zij van een meerderheid van de werknemers horen dat er begrip is voor het bod zoals door de werkgevers op tafel is gelegd. In de bijlage vind je de reactie van de werkgeversdelegatie.

Wij vinden dit een klap in het gezicht van werknemers, zij wuiven daarmee de argumenten van werknemers zo maar weg, en zien niet in wat het duidelijk signaal is die werknemers hebben afgegeven met het afwijzen van het eindbod. Werknemers in de Kalkzandsteen en Cellenbeton verdienen beter!

Met het antwoord van de werkgevers zijn we uit onderhandeld en zullen ons met de kaderleden een stappenplan maken hoe wij de komende tijd invulling gaan geven aan het vervolg traject.

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Willem Timmer
bestuurder CNV Vakmensen
M : 06 51 202 957
E : w.timmer@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

Downloads