Cao onderhandelingen Fermacell

In oktober zullen de cao onderhandelingen bij Fermacell verder gaan. Wij zullen dan verder onderhandelen over de cao en ook het L1 kwartier bespreken.

Cao onderhandelingen
In juli hebben wij de cao voorstellen opgesteld tijdens een ledenbijeenkomst, wij hebben toen ook ons wensenlijstje voor het L1 kwartier opgesteld. Je kunt de voorstellen rondom cao en L1 in de bijlage vinden. Er is in juli 1 cao onderhandelingsronde geweest waarin wij onze voorstellen hebben toegelicht richting Fermacell. Fermacell heeft toegelicht hoe het nu met het bedrijf gaat. Ook heeft Fermacell aangegeven dat de pensioenpremie zal gaan stijgen. Een aantal punten uit de vorige cao stonden nog open. Namelijk het herschrijven van de cao en het project rondom duurzame inzetbaarheid. Afgesproken is om beiden trajecten op te starten. CNV Vakmensen en Fermacell hebben in oktober 3 data geprikt om verder te onderhandelen over de cao. Uiteraard houden we je op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen.

Onderzoek duurzame inzetbaarheid
In de vorige cao hebben Fermacell en CNV Vakmensen afgesproken dat er een onderzoek zou komen naar duurzame inzetbaarheid. Dit in samenwerking met de OR, CNV, Fermacell en deskundigen van de AWVN (werkgevers vereniging). Inmiddels is dit onderzoek in gang gezet. De eerste stap is dat er een vragenlijst uitgezet gaat worden. Hierover ontvang je mail van Fermacell. (SPDI onderzoek). Het is belangrijk om de vragenlijst in te vullen! Op die manier kunnen we werken aan een goed beleid rondom duurzame inzetbaarheid.

Als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief bel of mail mij dan.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875
E a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl

Downloads