Tweede onderhandelingsronde nieuwe cao ENCI en Mebin

De vorige ronde was in juni en zoals jullie hebben gezien en gelezen is de wereld sindsdien alweer enorm veranderd. De inflatie lijkt niet te stoppen en behaalde in september de recordhoogte van 17%. Daarmee komt het verwachte jaargemiddelde van 12% ook stevig onder druk te staan. Jullie werkgever gaf aan dat ze nog veel meer last hebben gekregen van de omstandigheden in de markt, máár ze zien wel dat er in de lonen iets moet gebeuren. Zeggen ze.

Loonvraag

Gezien de veranderende omstandigheden in de afgelopen maanden (het eerste cao-overleg was op 23 juni 2022) hebben wij jullie werkgever tijdens het cao-overleg op 3 oktober 2022 meegedeeld dat wij onze loonvraag aanpassen. Daarbij rekening houdend met de inflatiestijging van dit moment.

Loonbod

Vakbonden hebben op 3 oktober aangegeven dat ze bereid zijn om hun voorstellenbrief enorm te versmallen, als de werkgever bereid is om de vakbonden met hun loonbod tegemoet te komen. CNV Vakmensen en FNV zitten gezamenlijk aan tafel, dus koopkrachtbehoud voor nu en in de toekomst. Maar voor jullie werkgever is dit onbespreekbaar.

De vakbonden hebben jullie werkgever gevraagd hoe hij dan denkt dat er iets aan de lonen gedaan moet worden. Daarover kwam vandaag duidelijkheid: het openingsbod van jullie werkgever is 4% structurele loonstijging per 1 januari 2023 en een eenmalige uitkering van 500 euro (op basis van fulltime werken). Als je dat combineert met de verwachte inflatie van 12%, dan kan je zelf uitrekenen of je er op voor- of op achteruit gaat met het voorstel van je werkgever.

De vakbonden hebben aangegeven dit een véél te laag bod vinden. En om de voortgang erin te houden hebben we meteen gesteld dat wij niet naar huis willen gaan met een loonbod onder de 8,5%. En dan hebben we nog niet gesproken over de regelingen die we daarnaast willen afspreken. Want alleen een serieus loonbod is een reden om andere voorstellen los te laten en zonder dit staan alle voorstellen nog recht overeind.

Eén HC NL cao

De werkgever wilde de zomerperiode gebruiken om te komen tot een concept cao-tekst als input voor de verdere cao-onderhandelingen. Maar op 3 oktober 2022 lag er geen concepttekst. Er was vertraging ontstaan. Voor de volgende bijeenkomst ontvangen we een voorstel. Wij hebben nog maar eens laten weten dat onze leden één cao niet zien zitten, tenzij ze er persoonlijk niets op achteruit gaan. De uitdrukkelijke uitnodiging aan werkgever dat ze er echt een hele aantrekkelijke cao van moeten maken om jullie akkoord te krijgen, hebben we nog maar eens gedaan...

Volgende onderhandelingsrondes

Omdat we qua loonbod wel erg ver uiteen liggen, wilde de werkgever meer tijd om serieus te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het gat te verkleinen. Inmiddels hebben we begrepen dat we dit niet mogen uitleggen als 'de werkgever onderzoekt of ze vakbonden tegemoet kan komen’, dus we vrezen dat het gat van een redelijke omvang zal blijven. Maar wie weet, misschien worden we op 1 november blij verrast. Want dat is de datum waarop we verder praten.

In de tussentijd houden we jullie op de hoogte van eventuele veranderingen en vragen we jullie om ons te laten weten wat je vindt van de opstelling van je werkgever. Reageer vooral per e-mail.

Samen sterk

Ondertussen blijft gelden: betere arbeidsvoorwaarden bereik je niet alleen, maar samen. Meer leden is meer kracht. Maak daarom ook je collega lid van CNV Vakmensen via onderstaande aanmeldingsbon. Samen sterker voor eerlijke arbeidsvoorwaarden bij ENCI en Mebin.

Houd de cao-pagina’s in de gaten:

Cao ENCI | CNV Vakmensen

Cao Mebin | CNV Vakmensen

Mede namens cao-delegatielid Ramon van Buuren, 

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2013 4089
E g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error