Al het nieuws

Update Betonproducten Industrie

Recentelijk hebben wij middels een korte mededeling jullie op de hoogte gebracht van het opschorten van onze statutaire vergaderingen in verband met de Coronacrisis. Hierbij willen wij wat uitgebreider stilstaan.

Zoals gezegd, de statutaire vergaderingen zijn uitgeschreven omdat we na bijna een jaar onderhandelen niet verder zijn gekomen dan de openingszet van BFBN. Vanaf april 2019, toen er nog geen duidelijke invloeden van PFAS en/of andere crisis aan de orde waren, had BFBN thema’s duidelijk op tafel gelegd en mocht het pakket niet meer mag kosten dan wat er nu als eindbod ligt. Werkgevers schrijven dat ze 3 keer een bod op tafel hebben gelegd, dat klopt. Het bod is in verschillende gedaante op tafel gekomen zonder enige materiele verbetering. Oordeel zelf, wij hebben u de verschillende eindboden van werkgevers opgestuurd. Ze denken dat de werknemers om de tuin te leiden zijn. Werknemers in de betonsector zijn slim genoeg om zelf een conclusie te trekken.

Alhoewel niet alle vergaderingen achter de rug zijn, zullen wij de draad verder oppakken nadat de Coronacrisis-maatregelen versoepeld worden. Vanaf daar zullen we de vergaderingen oppakken waar we waren gebleven. Wij kunnen wel alvast melden dat de vergaderingen tot nu toe goed bezocht zijn en de voorlopige trend in de stemming is dat de leden UNANIEM het eindbod van werkgevers afwijzen.

Recentelijk zijn we geïnformeerd door BFBN dat zij hun leden hebben geadviseerd om alvast de in hun eindbod geformuleerde 3% over 17 maanden, hetgeen een loonsverhoging op jaarbasis 2,1% is, uit te voeren. Zoals gezegd dit is een advies en werkgevers hoeven dat niet op te volgen, er is immers geen nieuwe cao.

Met deze actie laten de werkgevers hun ware gezicht zien, zoals wij het al een jaar ervaren. Werkgevers in de Beton hebben geen boodschap aan wat werknemers vinden. Zij verwachten van ons dat wij namens jullie tekenen bij het kruisje. Werknemers willen geen fooi. Jullie hebben recht, net als de rest van werkend Nederland, op een respectvolle behandeling en waardering voor uw inzet in vergelijking met andere bedrijfstakken in vergelijkbare omstandigheden. In de kranten en op internet kunt u zelf de voorbeelden ophalen.

Wij zien de laatste tijd memo’s voorbij komen van bedrijven die het advies van BFBN volgen met een tekstpassage die volstrekt tendentieus en niet waar is. Het is een mooi marketing stuk, die zij opgemaakt hebben. Echter het eindbod is de stand van wat BFBN d.d. 19 februari als eindbod geformuleerd heeft. Alles wat er omheen wordt beweerd en geschreven is, is proberen om zand in de ogen te strooien van werknemers. Alsof u dat niet kan doorzien. Wat werkgevers bieden is 3% voor 17 maanden, hetgeen betekent een verhoging op jaarbasis van 2,1%, daarnaast dat zij de beschikking krijgen om jullie leeftijdsdagen tot de leeftijd van 55 jaar in te vullen. Als ze niet besteed worden aan de doelen die zij daaraan bestempeld hebben, dan vervallen ze aan het eind van het jaar. Het eindbod hebben wij jullie eerder gestuurd met de uitnodiging.

Hoe nu verder?
Wij begrijpen dat in deze tijd van crisis, het gepast is om alle adviezen op te volgen vanuit veiligheidsoogpunt, en ook dat we niets moeten doen om de polarisatie verder op te voeren. Wij hebben elkaar nodig om deze tijd zo veel mogelijk ongeschonden door te komen. Wij zullen de draad oppakken op het moment dat Nederland weer in een normale situatie verkeerd. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen en jullie opnieuw uitnodigen voor de bijeenkomsten die nog openstaan.

Mochten jullie vragen hebben, schroom niet om te bellen en of te mailen. Wij als bonden zijn en blijven bereikbaar. Wij zijn op alle niveaus bezig om de belangen van onze leden te blijven behartigen. Als bijlage vinden jullie de door bonden overeengekomen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Een sterk verbeterde versie van de Werktijdverkortingsregeling (WTV).

Ik wens jullie in deze tijd veel sterkte en dat we in goede gezondheid uit deze crisis geraken. Let op uzelf en op elkaar.

Mede namens Arend van den Burg (onderhandeling kaderlid CNV Vakmensen)

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl


Downloads