Al het nieuws

Uitnodiging ledenraadpleging Betonproducten Industrie

Voor het laatst heeft u op 20 maart jongstleden van ons info gekregen. Omwille van de Corona-pandemie hebben we de ledenvergaderingen, die toen gepland stonden, moeten opschorten. De pandemie is niet weg, echter met het in acht nemen van de RIVM-richtlijnen kunnen bijeenkomsten weer georganiseerd worden.
U zult zich afvragen, is er dan geen contact geweest tussen maart en het moment van schrijven van deze nieuwsbrief. Het antwoord is dat we gedurende deze periode, met betrekking tot de cao, geen enkele formele mededeling en/of schrijven van de werkgevers hebben ontvangen. Je zou zeggen dat na 1 augustus 2020 ook voor de werkgevers reden zou zijn om contact op te nemen. Immers, na een jaar verlopen van een cao is de doorwerking afgelopen en is dus de officiële status dat er in de betonsector geen cao is.

Hoe nu verder
Hieronder leest u de regio's waar er nog bijeenkomsten gepland stonden en geen doorgang hebben gevonden. Daarnaast hebben we voor 30 september 2020 een centrale kadergroep uitgeschreven om met de kader de ontstane situatie te bespreken en vervolgstappen te bespreken. Indien u nog niet heeft deelgenomen aan een van de bijeenkomsten en u in de regio, waar de onderstaande bijeenkomsten plaatsvinden, aanwezig wilt zijn dan nodigen wij u hierbij van harte uit.

De bijeenkomsten vinden plaats:
  1. Maandag 5 oktober
    Locatie: Van der Valk Cuijk, Raamweg 10, 5431 NH Cuijk
    Aanvang: 20:00 uur

  2. Donderdag 12 oktober
    Locatie: Voetbal Ver. Eemdijk, Kronkels 12, 3752LM Bunschoten-Spakenburg
    Aanvang: 15:30 uur
Nadat deze bijeenkomsten en het kaderoverleg heeft plaatsgevonden, zullen wij u over de uitkomst en het vervolg informeren.

Mede namens Arend van den Burg
Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 202 957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl