Uitkomst ledenraadpleging Betonproductenindustrie

De regiobijeenkomsten en extra georganiseerde vergaderingen op bedrijfsniveau zijn achter de rug. Alle leden van CNV Vakmensen en FNV, die de ledenvergadering hebben bezocht en deelgenomen hebben aan de raapleging, hebben unaniem tegen het eindbod en het hernieuwde eindbod van de werkgevers gestemd.

Wij hebben de werkgevers inmiddels geïnformeerd, het volgende hebben wij naar de werkgeversdelegatie geschreven:

“De leden van onze organisaties uw werknemers, geven unaniem aan dat zij het eind(hernieuwd)bod, als onvoldoende bestempelen en dus tegen hebben gestemd. Zij kunnen niet begrijpen dat zij op deze wijze behandeld worden.

Zij willen een cao-pakket zien dat recht doet aan de inspanningen van werknemers in de sector Beton, waarmee de werkgevers niet alleen in woorden hun waardering tonen maar ook in daden.

Ook de insteek van werkgevers om anno 2019, in het kader van DI dagen, voor werknemers te kiezen maakt de werknemers zeer boos.

Wij vragen u bij deze om gehoor te geven aan de duidelijke boodschap van uw werknemers en ons uit te nodigen voor hernieuwd overleg waarbij er ruimte is om te komen tot een pakket dat recht doet aan de hierboven genoemde zaken.”

Wij zijn in afwachting van een officiële reactie van werkgevers. Wij hopen dat de werkgevers gehoor geven aan het oordeel van de werknemers en ons uitnodigen voor een hernieuwd overleg.

Begin 2020 zullen wij de kadergroep bijeenroepen om de ontwikkelingen door te nemen en te bezien wat ons te wachten staat.

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Rest ons voor nu jullie prettige feestdagen en een goed en strijdbaar 2020 te wensen.

Mede namens Arend van den Burg, kaderlid CNV Vakmensen.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 51 202 957 of w.timmer@cnvvakmensen.nl