Nog geen eindbod in de sector Beton

Tot op heden hebben wij nog geen inhoudelijk reactie ontvangen op onze mededeling aan BFBN, de werkgeversorganisatie in de beton sector.

Op 19 december, nadat alle ledenraadplegingen achter de rug waren en de uitslag een duidelijk afwijzing is van het eindbod dat de werkgevers op tafel hebben gelegd, hebben wij de werkgeversorganisatie geïnformeerd over de uitkomst. De enige reactie die binnen is gekomen is de mededeling dat zij het bericht hebben ontvangen.

Met de centrale kadergroep van kaderleden uit de beton sector zijn we op 22 januari bij elkaar gekomen om de ontwikkelingen en het eventueel vervolg met elkaar te bespreken.

De uitkomst van de kadergroep vergadering is dat we de werkgevers opnieuw een bericht gaan sturen met een responstijd van 2 weken. Als er dan geen reactie en of een reactie binnenkomt die niet voldoet aan het mandaat van de achterban, dan zijn we uit onderhandeld en zullen wij ons verder beraden over vervolgstappen.

Deze vervolgstappen zullen in overleg met onze leden, jullie dus, in de bedrijven ontwikkeld worden.

Wij zullen zo snel mogelijk na het verlopen van de responstijd, als er geen reactie binnenkomt, de leden uitnodigen voor onze statutaire actievergaderingen.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 51 20 29 57 of w.timmer@cnvvakmensen.nl