Al het nieuws

Nieuwe voorstellen cao Betonproductenindustrie

De onderhandelingen van de vorige cao hebben lang geduurd. Dit betekent dat wij ook weer snel om tafel moeten om nieuwe cao-afspraken te maken voor een nieuwe cao. De looptijd van de huidige cao is tot 1 oktober 2021.

Op 19 juli hebben wij met onze kaderleden om de tafel gezeten om de voorlopige nieuwe voorstellen op te stellen. Deze voorstellen tref je bijgaand aan. Wij leggen deze aan jou voor om je de gelegenheid te geven om invloed op je eigen arbeidsvoorwaarden te hebben en ons als onderhandelaars mee te geven wat je belangrijk vindt in jouw arbeidsvoorwaardenpakket in de cao Betonproductenindustrie. Graag horen wij van jou middels bijgaande reactieformulier wat je van de voorlopige voorstellen vindt en wat je mist in de voorstellen. De voorlopige voorstellen zoals deze zijn opgesteld, passen binnen de arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen.

Inventarisatie

Verder willen wij graag van je horen hoe het gaat met de productie in jouw bedrijf. Wordt er veel geproduceerd en ervaar je veel werkdruk? Gaat het in de sector financieel voor de wind? Wordt er veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten? Worden er nieuwe werknemers aangenomen? Ook hierover willen wij graag een inventarisatie op de reactieformulier.
Graag ontvangen we jouw reactieformulier uiterlijk voor 16 augustus terug, zodat wij de voorstellenbrief op tijd naar de werkgevers kunnen sturen voor de onderhandelingen beginnen.

Vragen/opmerkingen
Heb je nog vragen of opmerkingen, dan horen wij deze graag van je. Je kunt mij hierover bellen of mailen.

Mede namens kaderleden CNV Vakmensen

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 57
E w.timmer@cnvvakmensen.nl

 

Downloads