Al het nieuws

Ledenraadplegingen Betonproducten industrie

Op 24 februari 2020 hebben wij jullie uitgenodigd voor een van de in de brief genoemde sessies om te stemmen over het laatste eindbod van BFBN. De meeste vergaderingen zijn achter de rug, echter nog niet alle.

Om reden dat gister door het kabinet een sluiting is bevolen van horeca- en sportaccommodaties in verband met de corona maatregelen en een aantal van nog te houden bijeenkomsten in horeca gelegenheden zijn, berichten wij jullie dat deze bijeenkomsten op de genoemde data in de brief geen doorgang zullen vinden. Het gaat om de bijeenkomsten op 17 en 18 maart. Deze bijeenkomsten zullen op een later moment alsnog gehouden worden. Jullie worden opnieuw in de gelegenheid gesteld om jullie stem uit te brengen over het eindbod en ook over acties.

Wij hopen jullie hierbij voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten jullie nog vragen hebben of opmerkingen dan hoor ik deze graag van jullie.

Mede namens Arend van den Burg,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl