Gesprekken sociaal plan Spanbeton gestart

Op woensdag 19 mei heeft CNV Vakmensen, samen met collega vakbond FNV Procesindustrie, een eerste inhoudelijk gesprek gevoerd over een sociaal plan bij Spanbeton. Onze inzet bij dat gesprek was gebaseerd op de resultaten uit de enquête die we eerder aan de leden hebben gestuurd.

Enquête
Voordat we zijn gaan onderhandelen wilden we natuurlijk eerst van jullie weten waarop we moeten inzetten. Daarom hebben we jullie een enquête gestuurd. Zowel leden als niet-leden hebben gereageerd, waarvoor dank. De belangrijkste conclusies zijn:

  • We nemen het sociaal plan van 2018 als uitgangspunt.
  • We willen graag tot een ouderenregeling komen voor werknemers die een paar jaar van hun pensioen af zitten.
  • We zorgen voor een goed budget en goede ondersteuning bij het vinden van ander werk (outplacement).
Hoe verder?
De bovenstaande uitgangspunten hebben we tijdens het overleg op 19 mei ingebracht en nader toegelicht. De werkgever gaat zich hierover beraden en op 2 juni praten we weer verder. Iedereen wil natuurlijk snel weten waar die aan toe is. We hopen dan ook dat we op 2 juni een goed resultaat kunnen bereiken. We houden jullie op de hoogte.

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2047 1887
E. p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl