Al het nieuws

Cao- onderhandelingen Betonproducten Industrie

In de eerste onderhandelingsronde op 5 oktober hebben wij de voorstellen van CNV Vakmensen toegelicht en gemotiveerd. Doelstelling van die voorstellen is om te komen tot een aantrekkelijker arbeidsvoorwaardenpakket voor de werknemers in de betonproducten Industrie. Dit werd door werkgevers onderkend.

Op 9 november jongstleden hebben we voor de tweede keer onderhandeld voor de cao Betonproducentenindustrie.

Bij de eerste onderhandeling hadden we het gevoel dat we een stip aan de horizon zagen. Deze stip is op 9 november snel verdampt. Dit is goed te zien in de voorstellen werkgevers (per post pas op 15 november jl. ontvangen van de werkgevers, dus na 2 onderhandelingen).


Vergelijk de voorstellen van werkgevers en ons en oordeel zelf. Roept dit bij jou vragen op of geeft dit aanleiding tot een reactie? Wij horen deze graag van je.

Mede namens Arend van de Burg (kaderlid onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen)

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 202 957
E:  w.timmer@cnvvakmensen.nl Downloads