Cao-onderhandeling Betonproductenindustrie

Er was toch een stip aan de horizon. De 3e onderhandelingsronde is constructief en in een goede harmonie verlopen en heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat.

Onderhandelingsresultaat

Op 6 december is er voor de 3e keer onderhandeld over een nieuwe cao Betonproductenindustrie. Er waren vele schorsingen nodig om uiteindelijk tot een onderhandelingsresultaat te komen. Veel van de zaken die in de voorbereidende enquête (die door heel veel werknemers is ingevuld, waarvoor onze dank) naar voren zijn gekomen hebben veel aandacht gekregen aan de onderhandelingstafel. Deze vind je ook terug in het onderhandelingsresultaat. Deze is hierbij bijgevoegd.

Vervolg projecten

Veel zaken hebben meer tijd nodig om te ontwikkelen met elkaar. Om de voortgang van de nieuwe cao niet te belemmeren hebben wij voor heel veel punten een project gemaakt waarvan in de eerste kwartaal al de contouren bekend moeten zijn. Het project heeft de naam gekregen van “Mens en Werk”. Gezamenlijk werknemers en werkgevers zien wij het grote belang in om de sector betonproductenindustrie aantrekkelijker te maken om er te werken. Dit omvat veel zaken, deze zijn genoemd in het onderhandelingsresultaat.

Een aantal punten willen wij er uitlichten:
  • Duurzame inzetbaarheid te verdelen in twee punten balans tussen privé en werk, fit op de arbeidsmarkt en gezond de AOW halen, de sectorale AOW zal onderwerp van het gesprek zijn.
  • Reiskosten vergoeding: hierover is veel gesproken, zeker ook met de huidige brandstof prijzen. De maximum van 30 km uit de cao heeft het niet gehaald. Wel is de vergoeding per km verhoogt, zie hiervoor het onderhandelingsresultaat.

Wij hebben niet bereikt wat wij hadden willen bereiken, daarom is het een onderhandelingsresultaat en geen principeakkoord. Er zijn veel punten die voldoende zijn om het een onderhandelingsresultaat te noemen en die wij positief ter stemming aan jou willen voorleggen.

Stemmen

Wij willen jouw reactie of je in kan stemmen met het onderhandelingsresultaat graag voor 20 december ontvangen. Zodat er een aantal zaken gelijk voorbereid kunnen worden om door te voren per 1 januari 2022. Krijg je deze nieuwsbrief per post dan kun je het stemformulier gebruiken uit de bijlage of naar de cao-pagina van betonproductenindustrie op www.cnvvakmensen.nl gaan. 

Geef je stem

Vragen en opmerkingen?

Heb je nog  vragen of opmerkingen dan kun je die op de cao-pagina kwijt.

Voor nu een gezegende kerstdagen en voorspoedig 2022.
Mede namens Arend van de Burg, cao-kaderlid CNV Vakmensen,

Willen Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 02 09 57
E   w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads