cao Betonproducten Industrie

Tot 20 december konden de leden stemmen over het behaalde cao-resultaat. Leden hebben hier goed gebruik van gemaakt, namens de cao-commissie hartelijk dank daarvoor.

Leden van CNV vakmensen hebben met een grote meerderheid ingestemd met het resultaat.

Er waren ook leden, die hebben tegen gestemd met opmerkingen waarom zij tegen hebben gestemd. Al die opmerkingen die leden hebben gemaakt onderschijft de cao-commissie volledig. En moeten dan in de afgesproken werkgroep 'Mens en werk" wel een plaats krijgen. De opmerkingen geven het belang aan om die punten de nodige aandacht te geven. Dat zal nog de nodige uitdagingen gaan worden, ook wie het gaat betalen, werkgevers of werknemers. Dit geldt zeker voor de RVU-regeling (sectorale AOW). Hieronder nog even de punten van de werkgroep.

Mens en Werk

Cao-partijen hebben een studie-afspraak gemaakt. Er wordt een paritaire werkgroep Mens en Werk samengesteld (50% werkgevers/ 50% werknemers), die advies gaat uitbrengen aan sociale partners met betrekking tot onder meer de volgende onderwerpen:

 • Sectorale aow
 • Generatiepact (4-daagse werkweek)
 • Inzet DI dagen
 • Mantelzorg
 • Balans privé / werk
 • Tijdsparen
 • Roosters
 • Flexwerk
 • Bezetting
 • Gezondheid / arbo
 • Veiligheid
 • Opleiding / ontwikkeling

De werkgroep zal zonder vooringenomen positie en op objectieve basis de voorstellen voorbereiden. Gestreefd wordt naar afronding van deze studie per 1 juli 2022. Als eerste zal de werkgroep een plan van aanpak inclusief tijdsplanning 2022 opstellen.

Ook het FNV en de werkgevers hebben laten weten dat hun achterbannen akkoord hebben gegeven op het resultaat. Dit betekent dat er nu sprake is van een nieuw cao. Met een looptijd tot 31 december 2022.

Heb je vragen, ik hoor ik ze graag.

Namens onderhandelingskaderlid Arend van de Burg,
Willem Timmer
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 957
E w.timmer@cnvvakmensen.nl