Al het nieuws

1e nieuwsbrief Mens & Werk

Na het eerste kwartaal 2022 zou ik bij u terug komen met de eerste bevindingen van de werkgroep Mens & Werk. Hierbij de eerste nieuwsbrief van deze werkgroep.

In de laatste cao onderhandelingen hebben wij afgesproken dat wij een werkgroep Mens & Werk opzetten voor het verder uitwerken van de volgende punten;

Mens & Werk


Cao-partijen hebben een studie afspraak gemaakt. Er wordt een paritaire werkgroep Mens en Werk samengesteld (50% werkgevers/ 50% werknemers), die advies gaat uitbrengen aan sociale partners met betrekking tot onder meer de volgende onderwerpen:

1)   Sectorale aow
2)   Generatiepact (4-daagse werkweek)
3)   Inzet DI dagen
4)   Mantelzorg
5)   Balans privé / werk
6)   Tijdsparen
7)   Roosters
8)   Flexwerk
9)   Bezetting
10) Gezondheid / arbo
11) Veiligheid
12) Opleiding / ontwikkeling

Omdat het voor partijen belangrijkste punt de sectorale AOW (zwaarwerkregeling) is en de looptijd maar beperkt is door de overheid tot 2026 hebben wij dit punt als eerste uitvoerig besproken en doorgerekend. De bevindingen kunt u lezen in bijgaande gezamenlijke document.

Voor vragen en opmerkingen kunt u op de cao-pagina terrecht door hier te klikkenDe overige 11 punten zijn al wel behandeld in de werkgroep Mens & Werk maar moeten nog verder uitgewerkt worden. Streven is om dit rond juli 2022 af te ronden. Wanneer er weer een voortgang te melden is hoort u weer van mij. Graag reacties op het eerste belangrijke gedeelte Sectorale AOW.

Met vriendelijke groet,

mede namens Arend van de Burg
Kaderlid CNV Vakmensen

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 202 957
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error