Onderhandelingsresultaat cao Betonpompen

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt in de cao Betonpompen die ook van toepassing is voor de Mortel Centrales die de cao Betonpompen volgen.

Op 19 april is er een tweede onderhandelingsronde geweest voor een nieuwe cao Betonpompen. Zowel werkgever als ook de vakbonden voelden de verantwoordelijkheid om niet te lang te onderhandelen met de huidige inflatie en brandstofprijzen. Hier is dan ook in de onderhandelingen het meest over gegaan. Enerzijds de inflatie en anderzijds de wispelturigheid van de toekomstige bouwactiviteiten. De grondstoffen voor het produceren van woningen stijgen met grote percentages en volgen elkaar steeds sneller op.

Meer met dit gegeven hebben wij per contracttermijn van de nieuwe cao (1 mei 2022) een onderhandelingsresultaat bereikt die, wanneer leden daarmee in kunnen stemmen, ook direct in werking treedt voor een looptijd van 8 maanden te weten tot en met 31 december 2022. Voor mij en de werkgever was deze looptijd lang genoeg. Kunnen we aanzien wat de inflatie en de ontwikkelingen in de bouw gaan doen.

In de bijlage vindt u het volledige onderhandelingsresultaat met de uitgeschreven tekst. Graag wil ik van u horen of u kunt instemmen met het onderhandelingsresultaat of dat u het afwijst.

Uw stem ontvang ik graag uiterlijk 8 mei 2022. Door hier te klikken kunt u uw stem uitbrengen.

Op de cao-pagina van cao Betonpompen kunt u het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao. Ga hier direct naar de cao-pagina.

Als u deze nieuwsbrief per post ontvangt en u wilt ook stemmen ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul Betonpompen in de zoekbalk.
U vindt deze nieuwsbrief op deze pagina.

Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's erop. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!

Benieuwd naar uw stem en uw reactie.


Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 202 957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads