Al het nieuws

Cao voorstellen Betonpompbedrijven en Mortel

De onderhandelingen voor de cao Betonpompen en Mortel gaan beginnen op vrijdag 8 april. Er zijn veel onderwerpen die aan de orde moeten komen.

Het is een roerige tijd waarin veel zaken onzeker zijn. Hier moeten wij rekening mee houden bij de onderhandelingen. Prijzen reizen de pan uit en de inflatie valt steeds weer negetiever uit. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de looptijd te beperken tot 1 jaar. Wanneer werkgevers een langere periode wil afspreken moet dit wel duidelijk in het loonbod terug te vinden zijn anders is dit voor u een te groot risico. De voorstellen vindt u in de bijlage. Deze is tot stand gekomen uit ons arbeidsvoorwaardenbeleid en door inbreng van u, mijn dank daarvoor.

Na 8 april zal ik u nader informeren over het verloop van de onderhandelingen.

Met vriendelijke groet,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 202 957
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads