Al het nieuws

Cao Betonpompbedrijven

Stem nu over onderhandelingsresultaat cao Betonpompbedrijven en bedrijvencao Mortel. Op woensdag 12 mei bereikten we een onderhandelingsresultaat voor de cao Betonpompbedrijven en voor de bedrijvencao Mortel. Het woord is nu aan de leden. Laat weten wat u ervan vindt en breng je stem uit over dit resultaat.

Mortelbedrijven-cao, hoe zat dat ook al weer?
Eerder gaf ik al aan dat naast de betonpompbedrijven een aantal mortelbedrijven deze nieuwe cao gaan toepassen. Deze bedrijven zijn: Kijlstra Betonmortel, Goudse Betonmortel Centrale, Mobile Concrete Group, Betonmortel Centrale de Lek, Betonmortel Centrale Groningen en Oost Groninger Betonmortel Centrale. Wij zijn in gesprek met deze bedrijven om te komen tot een eigen cao waarbij de cao Betonpompen het uitgangspunt is. Voor nu passen deze bedrijven de cao Betonpompen toe. We hopen dat de komende jaren meer bedrijven zich gaan aansluiten bij deze bedrijven, zodat ook steeds meer werknemers in de Mortel weer onder een cao vallen.

Onderhandelingsresultaat: Op de volgende punten hebben werkgevers en vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt:

  • Looptijd van 1 januari 2021 t/m 30 april 2022
  • Loonsverhoging van 3% per 1 juli 2021
  • Kantoorpersoneel naar minimaal € 14,00 per uur
  • Zwaar-werkregeling/duurzame inzetbaarheid: cao-partijen willen onderzoeken of een reservering van 2% (premie van de oude 55- regeling) kan worden gebruikt om oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken.
  • Cao-afspraken over onwerkbaar weer.
  • Pensioen betonpompbedrijven; willen een eigen verplichtstelling voor de betonpompenbranche waardoor alle betonpompbedrijven verplicht zijn om voor werknemers pensioen op te bouwen bij BPF Bouw.
  • Pensioen mortelbedrijven-cao: de bedrijven waar de mortelbedrijven-cao van toepassing is zullen ook pensioen blijven opbouwen bij BPF Bouw.
  • Afspraken rondom de afhandeling van de 55-regeling, zie ook de bijlage voor de volledige tekst met het onderhandelingsresultaat.

Stem over het onderhandelingsresultaat (tot uiterlijk 31 mei)
De leden van CNV Vakmensen kunnen tot uiterlijk 31 mei hun stem uitbrengen. U kunt stemmen door mij een mail te sturen met uw reactie voor of tegen het onderhandelingsresultaat. Het e-mailadres hiervoor is w.timmer@cnvvakmensen.nl of als u niet in de gelegenheid bent om te mailen, kunt u mij ook bellen en uw stem doorgeven via telefoonnummer 06 51 20 29 57.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik deze graag van u.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 57
E w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads