Akkoord cao Betonpompen

De leden van CNV Vakmensen en FNV Bouwen & Wonen hebben ingestemd met het bereikte cao-resultaat voor de Betonpompbedrijven. Dank voor jullie reacties!

Voor bedrijven die lid zijn van de Branchevereniging Betonpompbedrijven en de morteltransportbedrijven die deze volgen, is deze cao nu van kracht en gaat dus de loonsverhoging van 2% per 1 januari 2020 in.

De cao zal voor Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, zodat hij ook geldt voor alle Betonpompbedrijven. Wanneer de cao AVV is verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldt de cao vanaf dat moment ook voor Betonpompbedrijven die niet lid zijn van de werkgeversorganisatie Branche Verenging Betonpomp bedrijven.

Hieronder nogmaals de belangrijkste punten uit het cao-resultaat.

Cao-resultaat
Over de onderstaande punten hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt:

1. De salarisschalen worden met ingang van 1 januari 2020 met 2% verhoogd en met ingang van 1 juli 2020 met 1,75%.

2. De maandelijkse vergoeding voor gebruik van eigen vervoer ten behoeve van het woon-werkverkeer wordt per categorie met 5 euro verhoogd.

3. Cao-partijen willen werkgevers en werknemers laten nadenken over duurzame inzetbaarheid en indien nodig stimuleren om actie te ondernemen.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de premie schadevrij werken omgezet in een jaarlijkse Duurzame Inzetbaarheids-voucher (DI-voucher), ter hoogte van € 350 per jaar, voor alle werknemers in de betonpompenbranche. Werknemers kunnen deze voucher benutten om duurzaam inzetbaar te blijven.

Vanaf de leeftijd van 55 jaar mogen deze vouchers ook worden omgezet in tijd en worden aangewend om verlof te sparen of om eerder te kunnen stoppen met werken (zwaar werk regeling pensioenakkoord) dan wel om minder te kunnen werken. (zie voor meer informatie ook het bijgevoegde onderhandelingsresultaat).

4. Cao-partijen hebben ook een aantal protocol afspraken gemaakt. Vanuit het pensioenakkoord kunnen cao-partijen afspraken maken om het mogelijk te maken voor werknemers om eerder dan de AOW gerechtigde leeftijd te stoppen met werken, op basis van de zogenaamde zwaar werk regeling. Vanuit het pensioenakkoord is het mogelijkheid om meer verlof te gaan sparen. Met de werkgevers gaan we de mogelijkheden verkennen om extra verlof te sparen en deze in te zetten voor de zwaar werk regeling. Daarnaast zal eind 2020 de premie voor de 55-regeling (aanvullend pensioen) vervallen. Ook deze premie willen we graag inzetten voor de zwaar werk regeling. 

Mocht je nog vragen hebben over het cao-resultaat, dan hoor ik het graag van je. Samen staan we sterk! Een grotere organisatiegraad is van groot belang om de positie van CNV Vakmensen aan de onderhandelingstafel te verstevigen. Ga eens in gesprek met je collega over het lidmaatschap bij CNV Vakmensen. Werf een lid en ga naar www.cnv-ledenwerven.nl

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl