Al het nieuws

Voorbereiding cao-onderhandelingen Baksteen Industrie

Komt er een sectorale AOW in de cao Baksteen Industrie? 3 Jaar voor de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken? Dat wordt zwaar onderhandelen, dat is niet zomaar gerealiseerd. De huidige cao heeft een looptijd van 18 maanden, tot 1 januari 2022. Dit betekent dat wij weer gaan onderhandelen over een nieuwe cao.

Cao-partijen hebben al een eerste verkenning gemaakt om duurzaam inzetbaarheid vorm te geven binnen de sector. Hiervoor is SPDI (Sociale Partners Duurzaam Inzetbaarheid) een opdracht gegeven om de sector Baksteen Industrie in kaart te brengen betreffende het huidige personeelsbestand. Dit qua leeftijd en gezondheid en of er in de sector sprake is van zwaar werk. Van verschillende werkgevers horen wij dat er geen zwaar werk meer is in de sector Baksteen Industrie. Dan zou een sectorale AOW, die werknemers de mogelijkheid geeft om max. 3 jaar eerder te kunnen stoppen met werken, volgens die werkgevers niet noodzakelijk zijn. Het idee bij werkgevers is dat hier door de werknemers weinig gebruik van wordt gemaakt. In december 2021 komt SPDI met een rapportage over hun bevindingen in de sector Baksteen Industrie, deze zullen meegenomen worden in de onderhandelingen.

Ik heb een aantal voorstellen geformuleerd, deze treft u bijgaand aan. Ik leg deze aan u voor om u de gelegenheid te geven om invloed te hebben op uw eigen arbeidsvoorwaarden en mij als onderhandelaar mee te geven wat u belangrijk vindt in uw arbeidsvoorwaardenpakket van de cao Baksteen Industrie. Graag hoor ik van u, middels bijgaand reactieformulier, wat u van de voorlopige voorstellen vindt en wat u mist in de voorstellen. De voorlopige voorstellen zoals ze zijn opgesteld, passen binnen het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen.
Verder willen wij graag van u horen hoe het gaat met de productie in uw bedrijf. Wordt er veel geproduceerd en ervaart u veel werkdruk. Gaat het in de sector financieel voor de wind. Wordt er veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Worden er nieuwe werknemers aangenomen. Ook hierover willen wij graag een inventarisatie op het reactieformulier.

Graag ontvangen wij het reactieformulier uiterlijk voor 20 november 2021 van u terug, zodat de voorstellenbrief op tijd naar de werkgevers gestuurd kan worden voordat de onderhandelingen beginnen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen wij deze graag van u. U kunt mij hierover bellen of mailen.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-51 20 29 57/ E   w.timmer@cnvvakmensen.nl

 

Downloads