Cao Baksteen

De cao looptijd is op 1 juli 2020  verstreken en dus is het tijd om de voorbereidingen te treffen voor gesprekken over een verlenging.

Wij hadden gehoopt dat de Coronacrisis was wegebt zodanig dat we een normaal cao proces konden gaan invullen, echter we hebben nog steeds te maken met maatregelen die een normale gang van zaken niet mogelijk maken.

Om reden van de omstandigheden waarin we verkeren en het niet duidelijk is wanneer we in het nieuwe normaal terecht komen, willen we de komende onderhandelingen insteken op alleen looptijd en loonparagraaf. Uit de vorige cao hebben wij nog het onderwerp duurzaam inzetbaarheid, het pensioenakkoord dient ook aan cao-tafel besproken te worden.

Zoals aangegeven, een normaal traject van ledenvergaderingen e.d. zit er niet in, zodoende willen wij voor de komende onderhandelingen inzetten om de cao ongewijzigd voor te zetten, voor een looptijd van één jaar met alleen een inzet op loon.

Dit doen wij om reden dat anders de sector een lange tijd na afloop cao geen zicht heeft op een nieuwe cao en eventuele loonsverhoging en dat vinden wij niet kunnen.

Bijgaand  doen wij je een antwoordformulier toekomen waarbij zoals gezegd, twee vragen gesteld worden. Tevens is er ruimte om een uitgebreide mening aan ons kenbaar te maken. Wij verzoeken je het formulier uiterlijk 30 september terug  te sturen en of te mailen. Wij zullen onze inzet bepalen aan de hand van de uitkomst van de enquête, deze uitkomst zullen wij uiteraard met jullie delen.

In afwachting van je reactie.

Willem Timmer,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads